Beställaransvaret inom transportsektorn måste förstärkas

Idag debatterar Leif Pettersson, riksdagsledamot från Boden, i riksdagens kammare angående beställaransvaret inom transportsektorn men också åtgärder mot olagligt cabotage.

 Just nu behandlas ett motionsbetänkande som handlar om yrkestrafik och taxi och Socialdemokraterna anser att reglerna måste förändras och förbättras, speciellt avseende reglerna runt cabotage.

 ? Som det ser ut idag är reglerna för lätta att kringgå och vi måste arbeta stenhårt för att få en förändring till stånd inom såväl Sverige som resten av unionen, säger Leif Pettersson ledamot av trafikutskottet som ägnat mycket tid åt dessa frågor.

 En annan viktig fråga är beställaransvaret där vi gemensamt måste stå upp för den svenska modellen. De villkor som många chaufförer arbetar under i Sverige är under all kritik. De har löner långt under gällande kollektivavtal och tvingas sitta på en parkering någonstans i Sverige och vänta på last, fortsätter Leif Pettersson.

 Fair Transport är ett positivt initiativ från Sveriges Åkeriföretag där företagen själva står upp för schyssta villkor i branschen.

 ? Det är viktigt att komma ihåg att en transport måste ha en beställare för att utföras. Om alla bestämmer sig för att deras transporter ska ske med schyssta villkor kommer ingen att fråga efter de tvivelaktiga transporter som nu finns på våra vägar, säger Leif Pettersson avslutningsvis.

För mer information:

Leif Pettersson, riksdagsledamot
070-606 98 40

facebook Twitter Email