-Beslutet om Norrbotniabanan ligger fast!

– Norrbotniabanan är ett prioriterat projekt för oss socialdemokrater! En fungerande järnväg är viktigt för att vi ska få fler i arbetet. Det säger riksdagsledamot Leif Pettersson med anledning av spekulationer och ifrågasättande i framför allt länsmedia i Norrbotten efter regeringens budgetpresentation av satsningar på järnvägsunderhåll.

-I vårbudgeten presenterar vi en fyra miljarders satsning på järnvägsunderhåll från halvårskiftet fram till och med 2018. Tillsammans med nybyggnation

av järnväg, som Norrbotniabanan, är de investeringarna en bärande del av vår jobb politik.

-Vi Socialdemokrater  tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet har konsekvent  lyft fram en byggstart av Norrbotniabanan ? och det ligger fast, konstaterar Leif Pettersson tillsammans med Norrbotniabanegruppens vice ordförande, kommunalrådet Peter Roslund.

-Vi har inför valet sagt -och slår i budgetpropositionen  fast- att: ?Regeringen avser inom ramen för nästkommande infrastrukturplan genomföra byggstart av Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå. ? 

-För byggstart av den första etappen mellan Umeå och Dåva inväntar vi nu besked om medfinansiering från EU ? ett beslut som väntas under sommaren, understryker de båda.

– Lika konsekvent som vi valt att driva en byggstart har  moderaterna och övriga allianspartier har valt att säga nej till Norrbotniabanan och det var också de som  avbröt planeringsarbetet under sin regeringstid, tillägger Leif Pettersson.

 

facebook Twitter Email