Behov av rekrytering inom välfärdssektorn

Maria Stenberg (S), riksdagsledamot från Norrbotten har idag debatterat med utbildningsminister Jan Björklund (FP) om glesbygdskommuners behov av rekrytering inom välfärdssektorn.

– En lite märklig debatt blir det eftersom jag vänt mig i min frågeställning till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M), eftersom frågan att klara generationsskiftet ändå måste ses som en arbetsmarknadsfråga. Jan Björklund som var den som svarade anlade en ganska ensidig utbildningspolitisk syn i sitt svar utan vare sig arbetsmarknads- eller glesbygdsperspektiv, säger Maria Stenberg, riksdagsledamot (S).

– Vård, omsorg och skola kommer att behöva nya medarbetare, när de tidigare anställda ska gå i pension. Många glesbygdskommuner i Norrbotten upplever redan idag svårigheter att nyrekrytera personal inom yrken som finns och som behövs i en kommun, säger Maria Stenberg, riksdagsledamot (S).

– Trots att Sverige har en hög ungdomsarbetslöshet ser vi att många unga inte söker till de yrkesförberedande programmen. Jag tvivlar på att attraktivitet ökade när regeringen sänkte kunskaps kraven för yrkesprogrammen tvärtom så blev dessa utbildningar mindre attraktiva, säger Maria Stenberg, riksdagsledamot (S).

– Det är nog ingen glesbygdskommun som tycker att de fick ett bra svar idag på hur generationsskiftet inom de viktiga välfärdsområdena ska gå till. Åtminstone så finns inget stöd att förvänta från den borgerliga regeringen att döma av utbildningsministerns svar, säger Maria Stenberg, riksdagsledamot (S).

Länk till interpellationen

Länk till debatten

facebook Twitter Email