Barns simkunskaper är en livförsäkring och rätten till ett bra sommarlov

Barns simkunskaper är både en livförsäkring i sig och en viktig del i rätten till ett bra sommarlov, säger riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli som nu vill veta om utbildningsministern Jan Björklund är beredd att vidta åtgärder för att alla barn ska nå målet att vara simkunniga. Fredrik Lundh Sammeli vill också se en högre ambition kring svensk simundervisning i skolorna och föreslår att dagens simkunnighetsmål i årskurs 6 flyttas till årskurs 3.

– För mig som småbarnsförälder är det så tydligt att barn vistas i simhallar och på badplatser långt innan årskurs 6. Att tidigt ge barn möjlighet till bra simundervisning och trygghet med vatten är viktigt ur en rad aspekter, säger riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli.

– I mitt uppdrag att leda Socialdemokraternas arbete mot Barnfattigdom har betydelsen av ett roligt sommarlov blivit så otroligt tydligt. Att kunna simma och känna sig trygg med vatten öppnar oändliga möjligheter, utan att behöva kosta pengar eller begränsas av sina egna föräldrars kanske bristande simkunskaper, säger riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli.

– Det är oroandet att så många barn inte når målen i läroplanen och här behöver kommunerna ta sitt ansvar. Men jag tycker också vi i Sverige behöver höja våra gemensamma ambitioner. Alltför många barn kan inte simma. Skolan ska ta ansvar för att kontrollera elevernas simkunnighet. För de som inte klarar de uppsatta målen ska kommunen eller skolan, på lämpligaste sätt, arrangera eller anvisa utbildning i simning. Samtidigt vet vi att det skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika skolor, orter och kommuner. Alla barn får inte samma chans att lära sig simma. Skolan är inte likvärdig när det gäller simkunnighet, säger riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli.

 

Länk till frågan

 

facebook Twitter Email