Backgård sviker Norrbotten!

Nu behöver region Norrbotten i såväl ord som handling börja ta det regionala utvecklingsansvaret på allvar. Under majoritetens med moderaterna och sjukvårdspartiet i spetsen pågår avvecklingen av den regionala utvecklingsavdelningen för fullt och det är uppenbart att när nu genomlysningens konsultrapporter omsätts så kommer det att få stora konsekvenser. Det har nu gått två år av mandatperioden och det är högtid för regionledningen att ta ledartröjan, men istället har regionledningen abdikerat från sitt ansvar över dessa frågor. 

Regionens uppdrag handlar inte om sjukvård eller infrastruktur. Psykisk hälsa eller kultur. Folkhälsa eller regional utveckling. Det handlar om både och. På samma sätt som Region Norrbotten är ansvariga för en stor del av länets hälso- och sjukvård är de också ansvariga för regional utveckling, kollektivtrafik och kultur. Det står inte i motsatsförhållande till varandra, det handlar snarare om en symbios. Norrbotten ska ha Sveriges bästa sjukvård men för att den vården ska fungera måste Norrbotten vända sin negativa befolkningstrend och en sak är säkert, ingen flyttar till länet enbart ”för att det är bra att vara sjuk här”. Det handlar istället om att skapa ett attraktivt Norrbotten där människor vill bo och leva. Det handlar om att värna de värden som skaparar ett attraktivt och levande Norrbotten, det där som binder människor samman och skapar en känsla av samhörighet och sammanhang och som bidrar till ett livskraftigt län. I det Norrbotten vi socialdemokrater vill se tar vi vara på alla möjligheter. På riktigt. Vi pratar inte bara om dem. Vi har en basnäring i absolut världsklass, vi gör affärer av våra unika förutsättningar, vår besöksnäring går starkt framåt och vi jobbar ständigt med att utveckla andra branscher. Några av världens största företag och varumärken har valt att ha verksamhet hos oss. Det är ingen slump men det finns inga garantier att det fortsätter att vara så om vi inte jobbar för det.

Tillsammans skapar vi ett län med framtidstro. Den viktigaste resursen är vi norrbottningar själva. Alla människor som bor, lever i och utvecklar vår landsdel. Vi ser det som ytterst angeläget att börja agera och nu skapar förutsättningar för utvecklingen genom att våga investera tid och engagemang i Norrbottens strategiska utveckling.

Men vi undrar vart du är Backgård? Vi ser inte att du engagera dig i regionens utveckling. Det är lätt att vara populist och kräva självständighet, men betydligt mer krävande att vara närvarande, knyta kontakter och ta beslut som stärker Norrbotten. Vi socialdemokrater vill ha en region som knyter kommunerna och dess medborgare närmare varandra och Norrbotten närmare världen men vi ställer oss frågan vad vill egentligen Backgård?

Socialdemokraterna i Region Norrbotten

Helena Öhlund

Johannes Sundelin

facebook Twitter Email