Avstamp för fler jobb och välfärd för alla

Norrbottens 18 ombud vid Socialdemokraternas 37 ordinarie kongress åker hem med många bra debatter, diskussioner, samtal och beslut i bagaget. Fler jobb, ett mänskligt arbetsliv och en välfärd som omfattar alla är frågor som dominerat.

– Jag konstaterar att Norrbottens 18 ombud gjort ett fantastiskt bra jobb i talarstolen men också i temagrupperna och i arbetet att lotsa fram kongressens beslut. De tydliga besluten kring fler jobb, bättre kommunikationer och en välfärd som omfattar alla, är tillammans med de skarpa ställningstagandena när det gäller regionalpolitiken och de små kommunerna sådant som vi från Norrbotten är nöjda med, säger Karin Åström ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten och omvald ledamot i partistyrelsen.

– Det har varit en mycket bra kongress. Vi från Norrbotten har fått stort gehör för våra synpunkter i de beslut kongressen fattat. Det har stor betydelse vad vi tycker och säger. Därför har både partistyrelsen och ombuden från de andra distrikten också lyssnat på oss. Självklart har det betydelse att våra ombud har gjort ett bra jobb. Jag är nöjd med alla våra ombud och med kongressen, säger Kristina Zakrisson ombud från Kiruna och delegationsledare.

Mer information

Agnes Szögi                        
070 520 40 66
agnes.szogi@socialdemokraterna.se

Stefan Wikèn
070 365 90 55
stefan.wiken@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email