”Avskyvärt att kunna köpa skolresultat med skattesubventioner”

Hannah Bergstedt riksdagsledamot (S) utmanade finansminister Anders Borg (M) i en debatt hur avdrag för privatundervisning och läxhjälp går ihop med en likvärdig utbildning i den svenska skolan.

– Regeringen har infört ett avdrag för läxhjälp, ett förslag som kritiserades av såväl lärarfack som Skolverk för att det leder till ökade skillnader i skolan. Enligt Skolverket har skillnaden mellan barn som får inhyrd läxhjälp och dem som inte får det redan börjat märkas på betygen. I de tio kommuner med sämst skolresultat förekommer inte läx-RUT, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (s) och ledamot i skatteutskottet.

– Hjälp med läxorna ska inte vara förunnat bara några barn, utan alla barn ska erbjudas läxhjälp. Skollagen säger att alla har rätt till en likvärdig utbildning. I dag växer kunskapsklyftan i den svenska skolan. Kraven har ökat men inte medlen för att klara att alla elever ska kunna nå kunskapsmålen. 12000 elever lämnar grundskolan utan tillräckliga betyg, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (s) och ledamot i skatteutskottet.

– Jag tycker att regeringen och de borgerliga riksdagsledamöterna i debatten visar att den generella och behovsinriktade välfärden ska ersättas av en välfärd där individens köpkraft avgör vilken kvalitet han eller hon får på välfärdstjänsterna. Skolresultat och bättre betyg ska kunna köpas. Detta tycker jag är avskyvärt, säger Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (s) och ledamot i skatteutskottet.

Länk till interpellationen

Länk till debatten:

facebook Twitter Email