Avbryt regeringens nedskärningar av underhållet och återför det löpande underhållet till Trafikverket

Leif Pettersson (S), riksdagsledamot i trafikutskottet menar att nedsättningen av hastigheten på både person- och godståg på sträckan Boden-Bastuträsk är en konsekvens av regeringens otillräckliga satsningar på järnvägen i norr.

– Vi behöver en ny inriktning på järnvägs- och transportpolitiken med satsningar på både underhåll och investeringar. Det behövs större satsningar på underhållet som vi socialdemokrater föreslagit och regeringens nedskärningar på underhållet med 286 miljarder måste omgående avbrytas. Dessutom behöver underhållet, i takt med att avtalen går ut, återföras till Trafikverket. Detta för att återuppbygga kunskapen om underhållsbehovet och för att kunna hålla samman underhållsåtgärderna på ett bättre sätt, säger Leif Pettersson(S) riksdagsledamot i trafikutskottet.

– Det är ingen nyhet att underhållet är eftersatt på sträckan mellan Boden och Bastuträsk. Vi vet att trycket på järnvägen har ökat i takt med att Norrbottens näringsliv investerar och expanderar. Vi vet att Norrbotten är en ledande tillväxtregion i Sverige. Självklart ökar då trycket på järnvägen, säger Leif Pettersson(S) riksdagsledamot i trafikutskottet.

– Nedsättningen av hastigheten är en desperat åtgärd och ett kvitto som visar, precis som fjolårets tågurspårningar, att regeringen inte investerat tillräckligt i jobben och tillväxten i Norrbotten. Samtidigt varslas mer än 700 underhållsarbetare med uppsägning. Detta är en orimlig politik som får stora konsekvenser för företagen, för jobben och för oss enskilda att resa med järnväg, säger Leif Pettersson(S) riksdagsledamot i trafikutskottet.

 

För mer information:

Leif Pettersson,

Riksdagsledamot (S)

070 ? 606 98 40

facebook Twitter Email