Attraktiva yrkesprogram som rustar unga människor för jobb

Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot (S) från Norrbotten efterlyste i debatten med Utbildningsministern Björklund vad som ska göras för att yrkesprogrammen ska rusta unga människor både för yrkesliv och för kommande behov av studier.

– Jag är förvånad över hur Utbildningsministern ägnar sin tid åt aggressiva angrepp på oss socialdemokratern som inte haft regeringsmakten på mer än sex år istället för att berätta vad han själv vill göra, säger Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot (S).

– Det är en stor utmaning att bransch efter bransch pekar på att det är svår att få tag på kompetent personal och samtidigt är det alldeles för få elever som söker till yrkesprogrammen. Om utvecklingen inte vänds kommer det att leda till stor arbetskraftsbrist i vårt län. Samtidigt visar Svenskt Näringsliv i en undersökning att 25 procent av eleverna som i dag går på högskoleförberedande program aktivt har valt bort yrkesprogrammen eftersom de inte ger behörighet säger Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot (S).

– Sverige behöver yrkesutbildningar med hög status, högkvalité och som ger högskolebehörighet och som intresserar våra ungdomar. Det kräver initiativ från utbildningsministern, det räcker inte med frän retorik från talarstolen, säger Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot (S).

 Länk till interpellationen

Länk till debatten

facebook Twitter Email