-Ansvarslös hantering av budgeten!

-Återigen visar oppositionen ansvarslöst hantering av landstingets verksamhet och pengar. Det säger Kent Ögren efter att styrelsens förslag till plan återremitterades av den samlade oppositionen vid landstingsfullmäktige, 12-13 juni, i Haparanda.

 -Vi majoritetspartierna ? s ? v och mp ? har presenterat  en stark och långsiktig plan med förslag på såväl fortsatt förändrings och -utvecklingsarbete som långsiktig effektivisering och nödvändig finansiering. Nu måste verksamheten stanna av sitt planeringsarbete och vi tvingas dessutom till ett extra kostsamt möte med fullmäktige innan juni månads utgång. Det understryker Kent Ögren om det extra fullmäktigemöte som till en merkostnad på minst 85 000 kronor måste planeras in de närmaste veckorna.

-Och allt detta trots att vi – mot Jens Sundströms förmodanden och med Sveriges lägsta landstingsskatt  klart visar på en stabil ekonomi där vi utan lån klarar såväl löpande finansiering som pensionsavsättningar och viktiga utvecklingssatsningar!

 

 

facebook Twitter Email