Alliansen säger nej till Norrbotniabanan – igen!

Leif Pettersson (S) riksdagsledamot har läst Alliansens valmanifest. Han är mycket bekymrad över att vare sig den framtidsinriktade satsningen på Norrbotniabanan eller fullständiga upprustningen blir av med Alliansens politik.

– Det krävs en socialdemokratisk regering för att norrbottniabanan ska byggas. Alliansens valmanifest tydliggör bara att de borgerligapartierna helt enkelt inte kommer att bygga Norrbotniabanan, säger Leif Pettersson (S).

– Vi inte bara vill utan en Socialdemokratisk regering kommer att investera i den samhällsekonomiskt lönsamma,  av näringslivet efterfrågade, för arbetspendlingen och för miljön så betydelsefulla och för Norrbottens framtid så viktiga norrbottniabanan. Vi vet att den är viktig inte bara för Norrbotten utan för hela Sverige, säger Leif Pettersson (S).

– Alliansens valmanifest är ett dråpslag för även andra infrastruktursatsningar som t ex en fullständig upprustning av E10an. Jag hoppas att alla förstår hur allvarligt detta är för oss som bor här i Norrbotten säger Leif Pettersson (S).

– Vi kommer att finansiera norrbotniabanan till sista kronan, avslutar Leif Pettersson.

facebook Twitter Email