Partikongress 2019

Den 22–24 mars 2019 håller Socialdemokraterna sin 40:e ordinarie partikongress på Conventum i Örebro.

Kongressen kommer i huvudsak att behandla följande teman: utbildning, kompetensförsörjning och omställning samt partiet som organisation. Till denna kongress kommer Socialdemokraterna i Norrbotten representeras av 17 ombud som har valts av medlemmarna runt om i Norrbotten via omröstning.

facebook Twitter Email