Blandat

Regionreflektion

Här hittar du sändningstiderna för Regionreflektion under våren 2022.

26 apr klockan 20.00. 10 maj klockan 20.00 21 jun kockan 20.00

Läs mer

Valår med Norrbänk

Följ Valår med Norrbänk på Norrbänks facebooksida.

20 april Linus Sköld Tema: Välfärd 4 maj Emilia Töyrä Tema: Brottslighet 18 maj Hannah Bergstedt Tema: Klimat 1 juni Fredrik Lundh Sammeli Tema: Välfärd 15 juni Linus Sköld Tema: Brottslighet 29 juni Emilia Töyrä Tema: Klimat 10 augusti Hannah Bergstedt Tema: Välfärd 24 augusti Fredrik Lundh Sammeli Tema: Brottslighet

Läs mer

RÄDDA PENSIONSHÖJNINGEN – AKTIONSDAG 19 APRIL

Den 19:e april släpps regeringens vårbudget och en av de frågorna som engagerar flest är förstås vårt förslag om att ge ett garantitillägg på i snitt 750 kronor skattefritt för över en miljon pensionärer med lägst pensioner. M och SD har varit kritiska och förslaget står nu på spel. Kommer de högerkonservativa lyckas stoppa förslaget när det röstas i juni? Vi ska nu ta strid för pensionshöjningen och har tagit fram en kampanj och material för att ni ska kunna vara med och delta.

Den 19:e april släpps regeringens vårbudget och en av de frågorna som engagerar flest är förstås vårt förslag om att ge ett garantitillägg på i snitt 750 kronor skattefritt för över en miljon pensionärer med lägst pensioner. M och SD har varit kritiska och förslaget står nu på spel. Kommer de högerkonservativa lyckas stoppa förslaget…

Läs mer
facebook Twitter Email