Stå upp mot våld, förtryck och slag

Våld mot kvinnor och barn i hemmet riskerar att öka under coronakrisen. Vi är många som jobbar hemma och en del elever studerar på distans när skolan är stängd, för att inte bli smittade eller smitta andra. Det är en helt ny vardag. Det kan bli trångt om kvadratmetrarna på hemmaplan och irritation och frustration kan uppstå. En del tar till våld.

Psykiskt och fysiskt våld får inte förekomma. Men vi vet att var fjärde kvinna har utsatts för våld av en närstående och omkring 13 kvinnor mördas varje år av en man i sin närhet. Varje kvinna som blir misshandlad, hotad och förnedrad är en för mycket. Varje barn som lever i rädsla för att pappa ska slå mamma är ett barn för mycket. Det är något samhället aldrig kan acceptera.

Vi måste hjälpas åt. Det är viktigt att vi slår larm om vi hör att grannen blir slagen eller om vi misstänker att något inte står rätt till. För många barn kan skolan vara en fristad om det är jobbigt hemma. I detta läge vi befinner oss i är det extra viktigt att uppmärksamma om något barn mår dåligt, blir utsatt för våld eller bevittnar våld i hemmet. Orosanmälningarna får inte upphöra bara för att vardagen inte längre är normal.

Regeringen tillförde under förra året 130 miljoner kronor för att stötta och hjälpa människor som blir utsatta för misshandel, hot och förtryck.

Här är några av regeringens satsningar på området: Åtgärder som ska motverka våld i nära relationer, förstärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt förstärkt satsning på kvinno- och tjejjourer. Här ingår även åtgärder för att skydda barnen.

Låt oss tillsammans stå upp mot våld, förtryck och slag. Det är en fråga för hela samhället. Socialdemokratin är en frihetsrörelse – och vi kommer att göra allt vi kan för att bekämpa våldet.

Fredrik Lundh Sammeli, ordförande justitieutskottet (S)
Maria Strömkvist, riksdagsledamot (S)

facebook Twitter Email