Rösta för stärkt jämställdhet i EU

Jämställdheten måste bli bättre i EU. Gamla strukturer där kvinnan har huvudansvar för hem och familj begränsar kraftigt möjligheten till yrkesarbete – lever fortfarande kvar. Diskriminering av kvinnor för att de är kvinnor är ett problem inom hela unionen.

Socialdemokraterna vill driva på för ett jämställt EU fritt från diskriminering på grund av kön.

EU måste bli bättre på att främja ökad jämställdhet och kvinnors möjlighet att förvärvsarbeta. Det finns få områden inom unionen där tillväxtpotentialen är lika omfattande som på jämställdhetsområdet.

Var tredje kvinna i EU står utan arbete, lönegapet ligger fast på 16 procent och pensionsgapet mellan könen når svindlande 40 procent.

Socialdemokraterna vill se tuffare riktlinjer för föräldraförsäkringen på EU-nivå. Föräldraförsäkringen ska vara en rättighet och inte en skyldighet. Ersättningsperioden ska vara så lång och ersättningsnivån så hög att försäkringen får en reell jämställdhetseffekt.

Kvinnors rättigheter är det som först får stryka på foten när högerextrema krafter bestämmer.

I EU har Sverigedemokraterna röstat för att livet ska anses börja vid befruktningsögonblicket. Det är det samma som att rösta emot fri abort. De svenska Kristdemokraterna, KD, har bland annat röstat emot kvinnors rätt till sin egen kropp, rätten till sexualundervisning och rätten till sexuella och reproduktiva rättigheter.

Konservativa och högerextremistiska krafter är emot all lagstiftning som gäller våld mot kvinnor. Respekten för sexuella och reproduktiva rättigheter försvinner i alltfler länder inom EU. De senaste tio åren kännetecknas av ett aktivt motstånd mot jämställdhet och kvinnors grundläggande rättigheter.

Det sker över hela Europa. I Polen och Ungern är jämställdheten i fritt fall – Litauen, Slovakien och Spanien har ett nästintill totalförbud mot aborter varit aktuellt. Och i Italien, som haft laglig abort sen 1978, uppges nu närmare 70 procent av landets läkare vägra att utföra aborter.

EU-samarbetet ska bidra till ökad jämställdhet. Det spelar roll vem som har makten i EU. Gå och rösta den 26 maj. Rösta på Socialdemokraterna.

Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S)

 

 

facebook Twitter Email