Rösta för rättvisan och mot skattefiffel

Socialdemokraterna vill se ett rättvisare Europa. EU ska inte kunna utnyttjas av länder, bolag eller superrika individer som dränerar nationer på skatteintäkter och vältrar över notan för välfärden på vanligt folk. Därför vill Socialdemokraterna att EU gör offensivare nedslag mot skattefifflet.

Skatteflykten berör på ett djupt plan. När en liten elit skor sig på andras bekostnad göds känslan av maktlöshet mot ett riggat system. Minst 130 miljarder euro i uteblivna skatteintäkter har skatteflykten uppskattats kosta världens länder. Det är mer än hela Sveriges statsbudget.

Vi socialdemokrater kommer aldrig att se genom fingrarna på den som åker snålskjuts på det samhälle vi gemensamt byggt upp – och som inte sällan varit en förutsättning för den enskildes framgång. På internationell nivå har vi jobbat hårt för att förhindra skatteflykt, och det har gett resultat. Det gick en gång i tiden att chansa och utelämna informationen om kapitalet på kontot i Jersey, Schweiz eller Luxemburg. Tack vare internationella samarbeten är det inte längre möjligt. Men mer behöver göras. I EU har vi sedan två år tillbaka en svart lista över länder som inte lever upp till vissa standarder när det gäller skatteflykt, så kallade skatteparadis. Nu vill vi skärpa kriterierna för denna lista.

  • För att plockas bort från listan räcker det idag med att ett land säger att de ska bättra sig. Nu vill vi skruva upp kraven så att länderna bedöms mot sin faktiska lagstiftning.
  • Länder utanför EU ska kunna hamna på EU:s svarta lista över skatteparadis om de inte registrerar vem som står bakom obskyra bolagsupplägg och bolagsfasader.
  • Vi vill öka upptäcktsrisken för multinationella företag som undviker att betala skatt. Länder som inte deltar i automatiskt informationsutbyte med andra länders skattemyndigheter om hur mycket skatt multinationella bolag betalar landet ska hamna på svarta listan. Därför ska länderna bedömas mot sin faktiska lagstiftning.

Socialdemokraterna kommer också driva på ännu hårdare mot illojal skattekonkurrens mellan EU-länder. Länder ska inte konkurrera med varandra genom låga och urholkade företagsskatter – det blir en kapplöpning där välfärden blir lidande i alla länder. Därför vill vi att det ska få konsekvenser för det EU-land som inte lyssnar till den uppförandekodgrupp som arbetar mot skadliga skatteregimer i EU-länder.

Ett starkt samhälle ställer krav på att man gör rätt för sig. Därför kan vi aldrig acceptera att de som har mest smiter undan från sitt ansvar och låter andra dra deras lass. Vi kommer kämpa för ett Europa som sätter människors intresse före marknadens och storföretagens. Så kan vi minska klyftorna på hela kontinenten och säkra en välfärd av hög kvalitet som kommer alla till del.

Béatrice Öman, kandidat till Europaparlamentet (S)

facebook Twitter Email