Norrbotten kan inte lämnas efter

Arbetsförmedlingen meddelade nyligen att 130 av deras 242 kontor kommer att behöva läggas ned med anledning av den M-KD-SD budget som röstades genom riksdagen i december och som gav arbetsförmedlingen kraftigt minskade anslag.

Att hantera en stor myndighet på ett så oerhört ansvarslöst sätt och från en dag till en annan förändra förutsättningarna för all deras verksamhet är ett svek mot alla dem som idag befinner sig långt från arbetsmarknaden i olika åtgärder och som kommer att få sin praktikplats eller sitt anställningsstöd indraget och naturligtvis mot myndighetens personal.

Under den föregående mandatperioden arbetade regeringen hårt för att vända utvecklingen där service och myndigheter dragit sig tillbaka från landsbygden och även om mycket finns kvar att göra för att sluta klyftan mellan stad och land så togs en rad kliv i rätt riktning.

Det handlar till exempel om utlokalisering av statliga jobb och om inrättandet av servicekontor som för Norrbottens del inneburit nya servicekontor i Jokkmokk och Överkalix. Det handlar om näringslivsutveckling och service, om bredband och om förbättrad infrastruktur. Viktiga delar för vårt län och för vårt land.

I slutet av mars kommer arbetsförmedlingen att presentera vilka kontor som kommer att finnas kvar och vilka som kommer att behöva stänga. Vi förutsätter att myndigheten säkerställer att Norrbotten inte kommer att behandlas som vilket län som helst utan att när det förhandlas om vilka kontor som ska stängas faktiskt tas hänsyn till det faktum att Norrbotten med sina 14 kommuner är 25 % av landets yta.

Allt för många har tvingats se servicen på landsbygden försvinna, macken stänga igen och posten sluta komma. För att hela landet ska kunna leva och utvecklas måste vi kunna säkerställa att kontoren i glest befolkade områden inte ställs under samma måttstock som kontoren i storstäder eller på större orter.

Trots att M-KD-SD budgeten skapat en situation som är allt annat än önskvärd när det gäller arbetsförmedlingen och dess verksamhet så behöver det säkerställas att vartannat arbetsförmedlingskontor inte stänger igen och lämnar norrbottningarna kvar med frågan om samhällskontraktet inte gäller för oss?

Ida Karkiainen, Linus Sköld, Hannah Bergstedt och Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamöter (S)

facebook Twitter Email