Många har skör psykisk hälsa

Den 10 oktober uppmärksammas mental hälsa världen över. Jag kan ibland förundras över hur många ämnen som har fått egna dagar i våra kalendrar. Men just denna dag är värd all uppmärksamhet.

Psykisk/mental hälsa är vår tids stora hälsoutmaning. Många människor har en skör psykisk hälsa och ohälsotalen stiger i snabb takt. Barn och unga mår allt sämre, unga tjejer speciellt och tillsammans behövs krafttag. I Region Norrbotten har vi under lång tid satsat och faktiskt investerat i arbetet med psykisk hälsa med fokus på unga i Norrbotten. Vi gör det i samarbete med kommunerna, eftersom vi vet att det är endast genom ett strukturerat och gemensamt arbete som vi kan lyckas.

Låt mig ge ett exempel på ett bra samarbete och det är SAM (samverka, agera och motivera). – SAM syftar till att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Norrbotten. SAM är en arbetsmodell som syftar till ökad förståelse, kompetens och samverkan rörande barn och ungas psykiska hälsa. Arbetet ämnar motivera och inspirera fler till att initiera och arbeta med främjande insatser. SAM agerar för att varje ung människa, oavsett vem hen är, ska ses som betydelsefull. Vi började samarbetet med Haparanda och Bodens kommuner och nu expanderar vi vårt arbete.

Jag blir även extra glad och stolt över att vår socialdemokratiskt ledda regering avsätter ca 1 miljard kronor per år till och med 2019 för insatser inom psykiatri och psykisk hälsa. Regeringen har även pekat ut behoven inom psykiatrin som finns hos unga. I Norrbotten har vi tillsammans i den politiska majoriteten (S, V OCH MP) valt att själva satsa resurser, men använda en del av pengarna för att förstärka bemanningen av barnmorskor och kuratorer på ungdomsmottagningarna. Eftersom det är där som unga möter våra specialister och då kan få stöd och hjälp.

I Piteå älvdal provas ett nytt koncept med mobil ungdomsmottagning för att täcka in Arjeplog och Arvidsjaur som inte har någon ungdomsmottagning idag. På det viset försäkrar vi oss om att välfärden når ut till de mindre kommunerna i länet. Dessutom lanserar vi en app. som innebär att vi ökar tillgängligheten till ungdomsmottagningarna, vi ska finnas där unga finns – uppkopplade och i mobilen.

Avslutningsvis anser jag, att om det är något ämne som behöver en egen dag i kalendern så är det mental hälsa. Det är en av vår tids stora hälsoutmaningar, där kraven på perfektionism och omöjliga livsmål påverkar hur vi mår.

Maria Stenberg, regionråd

facebook Twitter Email