Läslovet sätter fingret på något allvarligt

Det är höstlov runt om i Sverige, eller läslov som det också heter. Det kallas så därför att vi vill öka läsningen bland framförallt barn och unga.

Och vad är väl inte bättre än att krypa ner i soffan, i det ruggiga höstvädret, och förlora sig en stund i sagornas värld? Eller som Astrid Lindgren sa: ”En barndom utan böcker, det vore ingen barndom. Det vore att vara utestängd från det förtrollade landet, där man kan hämta den sällsammaste av all glädje.

Läslovet sätter också fingret på något allvarligt. Undersökningar visar att svenska elevers kunskaper i läsförståelse blir sämre. Att kunna läsa och förstå det jag läser – det är en nyckel till att nå målen i skolan. Men det är också en nyckel till bildning och makt över sitt eget liv.

Det räcker inte att skolan jobbar läsfrämjande, samhället runt omkring måste också uppmuntra till läsning. Därför blir läslovet viktigt. Och det är inte bara barn och unga som behöver väcka läslusten, även vuxna behöver stöd. Särskilt oroande är den segregering vi ser i läsandet där kvinnor läser mer än män, de med lång utbildning läser mer än de med kort, och där socioekonomiska faktorer spelar en avgörande roll.

Vilken plats väcker då mest läslust av alla? För mig är det biblioteket. Och bokbussen (alla vi som bott långt ifrån ett bibliotek vet). Biblioteken är en del av hjärtat i samhället. Det är en demokratisk institution och fristad där alla är välkomna att ta del av kunskap, oavsett bakgrund.

Igår var jag på Tornedalens bibliotek i Övertorneå och fick möjligheten att berätta vilka satsningar regeringen gör på biblioteken. Bland annat lägger vi 250 miljoner för att öka tillgängligheten och utbudet för att mota den negativa utvecklingen där antalet bemannade bibliotek minskar, inte minst i glest befolkade regioner.

Som Norrbottning är jag stolt över det arbete våra bibliotek gör runt om i länet, särskilt när det gäller samverkan i form av exempelvis ett gemensamt lånekort som gör att jag kan låna en bok i Haparanda och lämna tillbaka den i Luleå. På www.bibblo.se samlas biblioteken i Norrbotten. Där kan du hitta just ditt bibliotek och se vilka spännande evenemang som pågår inte bara under läslovsveckan, utan året om.

Förövrigt är just Övertorneåborna bäst på att låna böcker i länet. Heja er! Fler borde ta efter. För alla har rätt till ett välutvecklat språk, det får inte bli en klassfråga. Önskar er ett riktigt härligt läslov!

Ida Karkiainen, riksdagsledamot

facebook Twitter Email