Länets S-ledamöter kräver regeringssatsningar för rättvisa villkor

Norrbotten är ett fantastiskt län, innovativt, nytänkande och i framkant inom många olika områden. Men för att den positiva utvecklingen ska kunna fortgå och för att skapa rättvisa villkor mellan stad och land krävs mer.

Under året som gått har vi S-ledamöter från Norrbotten i vårt arbete mot departement och i våra möten med regeringsföreträdare drivit på för Norrbotten bästa och i olika sammanhang riktat uppmärksamheten mot frågor som handlar om orättvisorna för människor som bor glest.

Det har till exempel handlat om postgång, om bredband, om mobiltäckning, om infrastruktur, om tillgången till högre utbildning, om glesbygdskommuners villkor, om strandskydd och om frågor som är viktiga för tunga grenar i Norrbottens näringsliv som gruvindustrin och datacenter.

Det kan inte vara så att din adress avgör vilka villkor du har för att kunna leva ett gott liv. Inte om hela Sverige ska kunna växa eller om vi ska minska klyftorna mellan människor. Det arbete regeringen gjort de senaste fem åren har varit viktigt och ambitiöst men för rättvisa och sammanhållning mellan stad och land behövs mer.

Därför tar vi nu ytterligare ett steg och kräver regeringssatsningar för att skapa rättvisa villkor i hela landet. Några av de saker som krävs är satsningar på bredband, en fungerande postgång och statliga servicekontor i varje kommun.

Den som bor glest har lika stora, eller större behov, av att kunna kommunicera med omvärlden som den som bor tätt. Således är kommunikationstjänster som bredband, mobiltäckning och postgång lika viktiga, eller viktigare, för landsbygdens invånare och företag. Därför kräver vi att bredbandsutbyggnaden i glesbygd intensifieras ytterligare för att nå överallt och att postgången blir rättvis för alla kunder i landet, så är det inte idag och det måste vi ändra på.

Utöver det behöver servicekontoren byggas ut så att de finns i varje kommun. Människor är med all rätt förbannade över att det bara är systembolaget som är närvarande på orten. Det är klart att det måste gå att få träffa en arbetsförmedlare eller någon från Försäkringskassan i varje kommun, allt annat är oacceptabelt.

Linus Sköld, Hannah Bergstedt, Fredrik Lundh Sammeli och Ida Karkiainen, riksdagsledamöter (S)

facebook Twitter Email