För alltid inskrivet i historien

Det har gått ett år sedan #metoo började. Det började med några modiga kvinnor som stod upp, stod på sig och stod starka. De vägrade vara tysta om de sexuella trakasserier och övergrepp de utsatts för, de vägrade acceptera den tystnadskultur som finns kring sexuella trakasserier.

Sedan följdes de av fler kvinnor, sen av ännu fler. Det blev som en våg av kvinnokraft som sa ifrån mot alla de män som utsatt kvinnor och mot alla som tysta sett på. I Sverige fick #metoo enorm genomslagskraft med uppror i alla samhällssektorer. Kulturarbetare, journalister, politiker från olika partier och elever var några av de grupper som visade att sexuella trakasserier finns överallt där vi verkar och nu får det vara nog. Styrkan i detta var enorm.

Metoo har självklart präglat den politiska debatten detta år, något som också har återspeglats i politiska förslag. Redan innan #metoo hade den dåvarande regeringen tagit initiativ för att stärka kvinnor och förebygga mäns våld mot kvinnor. Jämställdhetsmyndigheten hade inrättats, en tioårig strategi mot mäns våld mot kvinnor hade antagits och arbetet med en ny sexualbrottslag, den så kallade samtyckeslagen, var i sitt slutskede. 2018 presenterade den s-ledda regeringen en rad initiativ för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier i skolan, inom rättsväsendet, på arbetsplatser och inom socialtjänsten. De är viktigt, men det får heller inte stanna vid det.

Vi måste se till att stärka tjejer och kvinnor i skolan och på arbetsplatser så att steget att anmäla inte är lika stort. Vi måste se till att arbetsgivare och lärare har kompetens att ta sig an problemen när de uppstår, men också att bygga en kultur där de inte uppstår.

#metoo satte ett fokus på ojämställdheten och orättvisan i vardagen, på hur kvinnor utsätts på arbetsplatser, i skolan och i föreningslivet. #metoo visade att detta sker i hela samhället, det visade att vi måste göra mer, att arbetet för att bryta den tystnadskultur som finns kring sexuella trakasserier i hela samhället aldrig får upphöra.

Vi måste se till att vi fortsätter att ta steg för jämställdhet, som vi gjort genom exempelvis ny sexualbrottslag och satsningar på kvinnojourer. Vi måste ständigt motarbeta de krafter som vill begränsa kvinnors rättigheter, genom begränsad aborträtt så som Sverigedemokraterna vill. 2018 står kampen fortfarande mellan dem som vill stärka kvinnors rätt och dem som vill begränsa kvinnors rätt. Vi har gjort vårt val och vi kommer aldrig låta Sverigedemokraternas kvinnosyn få inflytande över svensk politik.

Vi socialdemokrater vill ge alla tjejer och kvinnor som tog steget att tala ut den tyngd de förtjänar. Deras mod står för alltid inskrivet i vår historia och deras historiska mod ska förvaltas.

Lena Hallengren, Socialdemokraterna
Emilia Töyrä, riksdagsledamot Socialdemokraterna

facebook Twitter Email