Ett handslag för en levande landsbygd

Sverige är fantastiskt på så många sätt. Vår styrka som nation har alltid varit förmågan att klara stora strukturförändringar. Från jordbrukssamhälle, till industrination och nu i en tid med växande tjänste- och servicesektor. Vi är i ständig förändring, det är också så vi utvecklas.

Jobb som under lång tid sågs trygga finns inte längre, samtidigt som nya jobb och nya möjligheter har tillkommit. Det som var gårdagen kommer definitivt inte vara morgondagen. Å det kan smärta. Globalisering, urbanisering och digitalisering formar oss och skapar en vardag och verklighet vi klokt måste hantera. Klarar vi inte det, växer klyftor med otrygghet som följd.

För jag är övertygad om att i grunden finns samma behov i alla oss människor. Känslan att finnas i ett sammanhang, att ha en vardag som fungerar och ett liv med närhet till exempelvis arbete, skola och sjukvård. Idag upplever många människor att det samhällskontrakt vi haft är påväg att brytas. Att utvecklingen går åt fel håll.

Landsbygden är en sådan plats. Under lång tid har man försummats av tidigare regeringar, oavsett partifärg. Vi har nått en punkt då vi behöver stanna upp och tillsammans bestämma oss, att samhället går att förända. Det är sammanhållning och trygghet i hela landet som byggt Sverige starkt. Klyftan mellan land och stad, samt den mellan kust och inland, som växt under år, måste slutas.

Vi har denna mandatperiod målmedvetet drivit en politik för att förbättra villkoren att bo, leva, arbeta och driva företag i hela Sverige. Exempelvis mångmiljardsatsningarna på bredband, på service på landsbygden, på ökad statlig närvaro, på lärcentra och på lanthandlar. Men det räcker inte, det måste till en förändring i grunden.

Sveriges storstadsfixering måste brytas. Rätten till grundläggande samhällsservice över hela landet måste tydliggöras. Den omlokalisering som regeringen har påbörjat av statliga jobb måste fortsätta. Jag är helt övertygad om att vi också måste våga använda lite okonventionella metoder för att säkerställa kompetensförsörjning, exempelvis skriva av CSN-lån bör studeras närmare.

Vi Socialdemokrater är långt ifrån färdiga, men riktningen är tydlig; den geografiska klyftan i landet ska slutas. Sverige måste hålla ihop. Jag hoppas fler partier är beredda till ett handslag för en sammanhållen politik för svensk landsbygd i riksdagen här under våren. Är vi många politiker med övertygelsen att samhället går att förändra kan vi tillsammans säkerställa en levande landsbygd.

Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot

 

 

facebook Twitter Email