Drömmen om julfriden

Jul, jul strålande jul, vem önskar sig inte det av julhelgen? Vit vacker snö, god mat och många julklappar. Barn som leker medan familjen i harmoni sippar på sin glögg och allas ögon strålar av lycka. Ni vet den där drömmen som kan få en att stressa sönder.

För julhelgen är långt ifrån en harmonisk tid för alla familjer. Ensamstående föräldrar, där många är kvinnor med en enda inkomst, som aldrig riktigt tycks räcka till. Kvinnor som lever i relationer som innebär hot och våld från den partner som egentligen borde vara en trygghet och ett stöd. Barn som blir brottsoffer när de får bevittna sin mamma bli misshandlad i hemmet. Jag måste erkänna att jag håller på att upparbeta en sådan ilska mot allt våld och alla trakasserier som drabbar kvinnor och flickor. Därför måste nu #metoo kampanjen leda till en verklig förändring i kvinnor och unga tjejers vardag och liv!

Jag har även lyssnat på justitieminister Morgan Johansson (S) som tänker se över på vilket sätt elektronisk övervakning (så kallad fotboja) ska kunna sättas in tidigare för att förebygga våld i nära relationer. Då känner jag mig genast tryggare med politikens ambitioner. Det vittnar nämligen om att vi idag har en socialdemokratiskt ledd regering med statsminister Stefan Löfven i spetsen, som tar frågan om våld i nära relationer på allvar. Och när regeringen även föreslår att straffet för överträdelser av kontaktförbud med elektronisk övervakning ska skärpas, känner jag att en del av julefriden infinner sig.

Däremot var det en besvikelse när länets kommuner inte kunde komma överens om att våldsutsatta kvinnor från Norrbotten behövde ett skyddat boende, med förstärkt skalskydd, hemma i Norrbotten. Det hade varit en stor vinst för kvinnorna och hade även visat att länets kommuner gemensamt kunde ta ansvar för boendesituationen för de kvinnor som lever under extrema hot. Att tvingas lämna sin hemkommun är tillräckligt. Att tvingas flytta väldigt långt bort från familjen borde inte vara kvinnornas ansvar och just därför vore ett nytt engagemang i frågan väldigt klokt. En trygghet i en ny tid, som är en del av socialdemokratins framtidsvision, borde även kunna omfamna denna viktiga fråga för våldsutsatta kvinnor i Norrbotten.

Även jag har varit ensamstående mamma med en svag ekonomi när mina barn var små. Det var inte alltid lätt att få ekonomin att gå ihop och räcka till. Därför är det tillfredställande att vår socialdemokratiskt ledda regering via finansminister Magdalena Andersson (S) beslutade sig för att i statsbudgeten 2018 höja barnbidraget samt studiebidraget för studerande, främst i gymnasieskolan. Från dagens 1 050 kronor per månad till 1 250 kronor per månad är en välbehövlig förstärkning i många familjers ekonomi. Politik handlar om ordning och reda i ekonomin, jobbskapande åtgärder och möjlighet till utbildning för alla. Att investera i det som är samhällets gemensamma åtaganden, det är politik för framtiden.

facebook Twitter Email