Det krävs både och för att lyckas

Avrundar söndagen med att veckohandla när jag känner handen på axeln. ”Får gratulera till prestigeposten” säger han. ”Med en officer vid rodret för justitieutskottet och lite mera pang-pang ska du se att ni knäcker kriminaliteten” fortsätter han och sträcker fram handen.

Tack och en handskakning är allt jag hinner få fram innan mannen försvinner. Något längre samtal var han inte ute efter. Lösningen var redan klar och den skulle bara framföras. Kvar står jag lite förvånad med handlingslistan i handen och behovet att få resonera lite om både och.

För mig är trygghet en förutsättning för ett jämlikt samhälle. För att skapa det behöver vi minska klyftorna, bryta segregationen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i hela landet.

Brottsligheten utgör ett hot mot hela det demokratiska samhället och ska bekämpas med alla medel. För det är när tron på framtiden går förlorad som gängen och våldet blir ett alternativ.

Som ordförande i justitieutskottet är min agenda tydlig, vi ska bekämpar brotten men också brottens orsaker. Det finns ingen motsättning däremellan. Tvärtom. Gör vi bara det ena, så kommer vi inte att lyckas.

Om vi bara satsar på att bekämpa brotten, höjer straffen, och låser in de kriminella – men inte går på grundorsakerna till kriminaliteten – då kommer vi inte att kunna strypa nyrekryteringen till gängen. Om vi å andra sidan bara försöker jobba förebyggande – med tidiga insatser mot barn och unga, med starkare socialtjänst, med bättre fritidsaktiviteter – men inte griper de mest brottsaktiva individerna, då kommer vi heller inte att lyckas.

Vi måste klara båda sakerna. Det är bara kombinationen av en generell välfärdspolitik och ett starkt rättsväsende som kan göra skillnad på riktigt. Vi socialdemokrater har gjort och gör mycket för att vässa rättssamhället.

Polisen har fått ett stort antal nya verktyg för att bekämpa brott. Straffen för så gott som alla allvarliga våldsbrott har vi skärpt. Häktningsmöjligheterna har utökats. Ett arbete som vi också fortsätter med denna mandatperiod i vårt gemensamma mittensamarbete.

Men ska vi lyckas minska brottsligheten och öka tryggheten på riktigt behövs ett starkare samhälle. Därför kan jag bara konstatera att moderaternas partiledare Ulf Kristersson i helgen i sitt stora linjetal återigen skjuter bom.

Hur mycket han än önskar ligger inte den stora konflikten på rättspolitikens område. Utan i den klassiska frågan vad som bygger ett starkt samhälle, stora skattesänkningar för de rikaste eller investeringar i det vi har gemensamt.

Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot och ordförande i justitieutskottet

facebook Twitter Email