Den ljusnande framtid är vår?

I förra veckan sprang de flesta av landets studenter ut från sina gymnasieskolor. Studenten är en sprudlande dag. Jag minns min egen student med stor lycka, en av topp fem lyckligaste dagarna i mitt liv skulle jag säga.

“Du har tiden för dig” sa mormor då. Med det menade hon förstås att jag var ung, men jag får också förmoda att hon ville säga att framtiden var min.

Och få skulle säga emot påståendet att ungdomen är framtiden. Så när blomsterprydda studenter i förra veckan skrålade “den ljusnande framtid är vår” från sina studentflak, då hade de med visshet rätt. Framtiden är deras.

Men jag vill hävda att hur ljusnande den blir, det beror på.

Den 9 september har sommarlovet varit och farit och de nyss så ystra studenterna ska för första gången rösta i ett allmänt val, i valet som blir en folkomröstning om välfärden.

Vi socialdemokrater går till val på att investera i ett starkare samhälle. Det bygger på idén om att den som kan känna sig trygg har möjligheter och är fri att nyttja dem. Därför ska nyblivna studenter kunna känna sig trygga med att det kommer att finnas bostäder till rimliga hyror så att de har möjlighet att flytta hemifrån, att det finns rikliga möjligheter till fortsatta studier och att de förblir avgiftsfria, att levnadsstandarden under studietiden kan vara dräglig och att chanserna till fortsatta studier kommer åter genom livet.

De ska kunna känna sig trygga på sina nya jobb och alla, även nyblivna studenter, ska ha en lön som går att leva på.

Mot det står den svenska högern som förordar sämre möjligheter till fortsatta studier, sänkta löner, höjda hyror och otrygga anställningar. Deras idé är att rädsla är en bra drivkraft, att samhället blir bättre om vanligt folk är rädda, eller i alla fall konstant oroliga.

Rädsla skapas effektivt genom att försämringar för de mest utsatta, t ex nyblivna studenter, ska förse några få, redan rika, med ännu större rikedomar. Fortsatta vinstuttag i välfärden, stora skattesänkningar för de som tjänar mest, marknadshyror på en bostadsmarknad där efterfrågan på bostäder vida överstiger tillgången – inget av detta kommer att ge varken nyblivna studenter eller andra mer trygghet eller fler möjligheter i livet

Så särskilt till dig som är förstagångsväljare: Rösta den 9 september.

Valet är en folkomröstning om välfärden och valutgången kommer att avgöra hur ljusnande framtiden blir för skrålande, livsglada studenter.

Linus Sköld, riksdagskandidat

facebook Twitter Email