Årsskiften är tiden för löften

Hoppas ni alla haft en fröjdefull jul och ett gott nytt år. Årsskiften är tiden för löften om ett bättre liv och en bättre framtid. Så jag ska delge er några nyårsönskningar så här bara dagar inpå det nya året.

Jag önskar klokhet och källkritik. Så att vi inte faller för populismens eller de manipulerade budskapens falska charm. De syftar att så splittring och spä på polariseringen i samhället. Vi måste ha en insikt i att splittrade och svaga samhällen är just vad en del främmande makter är ute efter, så att de får en starkare maktställning i världen.

Jag önskar mig det demokratiska samtalets återkomst. På sociala medier är det lätt att debatten får en hård ton som gynnar korta, populistiska slagdängor. Det löser sällan några problem och bidrar inte till ökad förståelse. Jag vill ha det resonerande, lösningsorienterade samtalet tillbaka.

Jag önskar nya styren runt om i Norrbottens kommuner lycka till i deras viktiga uppdrag. Både att se till kommunmedborgarnas bästa, men också att lyfta blicken från kommungränsen och samarbeta med andra. Vi kan inte vara småpåvar inom våra egna territorier. Pratar vi med gemensam röst om viktiga prioriteringar för Norrbotten så är vi starka.

Jag önskar mig en gröna vågen 2.0. Dags att väcka liv i Göran Perssons vision om det gröna folkhemmet. Det är vår förbannade plikt att lämna efter ett bättre och mer hållbart liv för våra barn.

Jag önskar mig ett föreningslyft. Vi måste åter väcka liv i föreningstanken och få fler engagerade eldsjälar. Det är föreningarna, folkrörelserna, som har byggt Sverige. Det är tack vare dem som barnen lär sig att simma, vi kan idrotta, utöva och ta del av kultur, fylla tillvaron med mening, som ser till att vi förstår vikten av demokrati och som tillsammans med andra driver på viktiga förändringar i samhället.

Jag önskar mig mer jämlikhet och jämställdhet. Så att alla barn, oavsett vem de är, ska få uppfylla sina inre drömmar och slippa möta vare sig glastak, machonormer, rasism eller förtryck.

Jag önskar mig en socialdemokratiskt ledd regering och en ny budget för Sverige som hjälper till att uppfylla alla nämnda önskningar. Som istället för att ge de redan rika mer, prioriterar att lyfta människor ur fattigdom och utanförskap.

Jag och många med mig är beredda att jobba för att önskningarna ska bli verklighet. För vi måste vara framtiden vi vill ha. Med de orden önskar jag er alla en god fortsättning.

Ida Karkiainen, riksdagsledamot

facebook Twitter Email