Ytterligare satsningar på vårdpersonalens utveckling

Vården i Sverige är en grundläggande del av vår välfärd och av den svenska modellen. Personalen är förutsättningen för en bra sjukvård. Därför vill vi socialdemokrater fortsätta prioritera dem som tar hand om oss när vi blir sjuka, de som ger oss vård och livskvalitet när vi blir äldre framför skattesänkningar och privatiseringar. En pålitlig välfärd för alla är en hörnsten i den svenska modellen.

Nyligen enades landets regioner/landsting och regeringen om två överenskommelser som fokuserar på vårdens medarbetare. Tre miljarder för personalsatsningar ska fördelas i landet. Pengarna ska ge bättre förutsättningar för sjukvårdens medarbetare, möjlighet att anställa fler och utveckla vårdens verksamheter. Under 2018 får Norrbotten drygt 72 miljoner kronor extra för personalsatsningar.

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet men utmaningar i tillgänglighet behöver mötas. Många landsting gör redan insatser och satsningar för att förbättra personalens arbetsvillkor och möjligheter till kompetensutveckling. Men mer behöver göras.

Därför gör den socialdemokratiskt ledda regeringen ytterligare satsningar på vårdpersonalens utveckling och arbetsvillkor som bland annat innefattar tillräckligt antal medarbetare med rätt kompetens, rätt att arbeta heltid, se till att verksamheten inte är beroende av inhyrd personal.

En stor utmaning inom vården är brist på personal med rätt kompetens. Därför öronmärker regeringen 300 miljoner kronor som stöd till landets landsting för att ge fler sjuksköterskor möjlighet att bli specialistsjuksköterskor, framför allt genom olika sorters studielön och utbildningsanställningar.

I Sverige bidrar vi alla gemensamt till sjukvården. I gengäld har vi alla rätt att få vård om vi blir sjuka. En generell välfärd utjämnar orättvisor, minskar klyftor och skapar trygghet för människor.

Att investera i vår gemensamma välfärd är ett hela tiden pågående arbete. Vi socialdemokrater ser, till skillnad från de borgerliga partierna och SD, att ett samhällsbygge som håller ihop är en förutsättning för att alla människor i Sverige att kunna känna både trygghet och frihet.

Anders Öberg, regionråd (S)
Elisabeth Lindberg, ordförande regionfullmäktige (S)

facebook Twitter Email