Tillsammans skapar vi ett bättre Norrbotten

Norrbotten behöver både sjukvård och engagemang för att påverka utvecklingen. Det gäller att kunna tänka flera tankar och perspektiv samtidigt! Sjukvården är fundamentet i tryggheten och kulturen tillför livet mening.

Sjukvården i Norrbotten har under åren 2015–2018 inte sparat en krona utan tillförts ytterligare 1 087 miljoner, alltså en dryg miljard. Resurser som används till löner till personal, köp av sjukvård utanför Norrbotten, läkemedel, inköp av tekniska lösningar i vården och för att förbättra möjlighet till mottagningsverksamhet på distans.

Det låter ibland i debatten som att det sparas i sjukvården. Men som du ser så har det inte sparats utan tillförts en miljard till löneutveckling, verksamhetsutveckling och för att säkerställa att vården finns nära där det finns behov.

1860 talet när landstingen, dagens regioner bildades var huvuduppgiften samhällsutveckling – med kultur, kollektivtrafik, livsmedelsförsörjning om vi skulle översätta det till dagens ord. Uppdraget kvarstår och del av skatten vi betalar ska användas för detta uppdrag. En uppgift som blir än mer viktigt för att vi ska ha ett Norrbotten som utvecklas för de som jobbar, där unga vill bo och där äldre ska kunna åldras.

Om nu sjukvården tillfördes dryga miljarden hur mycket mer gick till samhällsutveckling? Under samma period, 40 miljoner, en summa som är i andel lägre än det som tillförts vården.

Vad den samlade oppositionen vill var inte lätt att förstå i de valplaner som presenterades förra veckan. Huvudnumret var att ta en tredje del från kulturen, kollektivtrafik och det regionala utvecklingsansvaret. Vad kommer det att innebära? För det var inte Norrbottensteatern, norrbottensmusiken eller muséerna som skulle minska med 35 miljoner. Kvar blir då att ta från föreningslivet, studieförbunden och det fria kulturlivet som kommer att raderas ut.  Dessutom 34 miljoner från länstrafiken, vilket innebär att många busslinjer i de mindre kommunerna som inte har stadstrafik behöver avvecklas. Samt det blir i stort sett slut med investeringar och medfinansiering, utifrån vårt uppdrag för regional utveckling ska minska med 21 miljoner vilket innebär stora problem med att växla upp nationella och EU medlen som tillförs Norrbotten.

Norrbottningarna fick inget svar vad oppositionen skulle ta bort. Det går inte att säga en sak och i själva verket vilja något helt annat.

Jag får säga som Sir Winston Churchill sa när generalernas begärde mer pengar: ”Det finns inga mer pengar”. Då generalerna tyckte att han skulle ta pengar från kulturen svarade Churchill: ”Vad ska vi då försvara?”

Det är inte bristen på investeringar som saknas för att vi ska fortsätta vara Europas största leverantör av järnmalm och därmed trygga jobben i malmfälten. Utbyggnaden av mer fiber eller utveckling av besöksnäringen som gett många nya jobb, ökat utbudet av restauranger och hotell i Norrbotten. För att inte säga allt fler filminspelningar som sätter Norrbotten på kartan, ger jobb och intäkter till de orter där filmen eller TV serien spelas in.

De som får ta smällen är föreningslivet som kommer att få problem, de som har en avgörande roll för att stärka folkhälsan och utveckla Norrbotten så att de unga vill stanna kvar i Norrbotten.

Det hänger ihop och kräver insikt och förståelser för det handlar om en helhet där vi ser hela Norrbotten och hela människan.

Samverkan med länets regionala aktörer kommer att vara avgörande för att vi tillsammans ska få länet att växa och för att stärka banden mellan grupper, orter och verksamheter. Tillsammans skapar vi ett bättre Norrbotten.

Anders Öberg, Regionråd

 

facebook Twitter Email