Sveriges äldre har rätt till välfärd av hög kvalitet

Vi blir fler äldre och vi blir friskare i Sverige. Det är en vinst för folkhälsan och vårt välfärdssamhälle. De kommande åren kommer vi att behöva prioritera hårt för att mer resurser ska gå till välfärden. Det är möjligt om vi gör det tillsammans, hittar gemensamma lösningar som steg för steg utvecklar samhället. Det är så vi har byggt Sverige. Det är så vi ska utveckla det vidare.

Välfärden är en oerhört stor omfördelande kraft. Det är från den det Sverige vi känner utgår. Vi betalar in under våra arbetsår och får tillbaka när det behövs. När vi är barn, när vi utbildar oss. När vi blir sjuka – och när vi blir äldre.

En stor vinst för välfärden och folkhälsan är att vi nu blir fler äldre och vi blir – i alla fall i genomsnitt – friskare. Under de närmaste två mandatperioderna passerar 40-talets stora barnkullar 75- och 80-årsstrecken. Nyligen har Finansdepartementet presenterat en ny analys som visar att finansieringsgapet i kommunsektorn kommer uppgå till 90 miljarder kronor år 2026. Det är alltså skillnaden mellan utgiftsnivån sektorn kan hålla givet dagens skattesatser och utgiftsnivån som krävs för att upprätthålla 2019 års standard i välfärdstjänsterna.

Det är uppenbart att vi – för att värna välfärden – måste prioritera hårt de två närmaste mandatperioderna. Både mellan utgifterna och mot stora skattesänkningar. Det är också uppenbart att de pengar som idag används i välfärden behöver användas på ett så smart sätt som möjligt, så att pengarna inte försvinner iväg till dyra konsulter, kortsiktiga marknadslösningar eller dåligt genomförda upphandlingar.

Vi har också stora rekryteringsbehov framför oss. Fram till år 2026 handlar det om att över hälften av de som får ett jobb skulle behöva jobba i välfärden. Det kan jämföras med historiska siffror då välfärden stått för ungefär en fjärdedel av sysselsättningstillväxten. Det är tydligt att fler behöver utbildas, vilja jobba kvar och orka jobba hela vägen till pension i välfärden.

Det här är inte enkelt och det finns ingen ”quick fix”. Det kräver systematiskt och strukturerat arbete. Men vi har klarat det förut. Under utvecklingen av välfärden och folkhemmet på 50-, 60- och 70-talet. Vi kan och vi ska göra det igen. Men då krävs det prioriteringar. Att som Moderaterna och Sverigedemokraterna föreslår genomdriva stora skattesänkningar och nedskärningar är inte vägen framåt. Svaret hittar vi istället i samma typ av lösningar som har byggt Sverige starkt. Gemensamma lösningar, samarbete och utveckling, steg för steg.

För våra äldre – och våra barn – har rätt till en välfärd som håller måttet. Det är vi skyldiga de som byggt det Sverige vi är så stolta över – och de barn som ska ta över efter oss.

Magdalena Andersson (S) finansminister
Hannah Bergstedt (S) riksdagsledamot

facebook Twitter Email