Stora satsningar på barn och barnfamiljer

Julen är en tuff tid för många familjer. Julklappar ska köpas, mat ska inhandlas. Det finns de som helt enkelt inte har råd. Därför innehåller regeringens budget för 2018 stora satsningar på barn och barnfamiljer. Det handlar dels om att stärka barnfamiljers ekonomi, så att färre barn behöver oroa sig för om pengarna ska ta slut innan månaden gör det, även till jul och nyår.

Vi höjer barn- och studiebidraget med 200 kronor i månaden, vilket är den första höjningen på mer än tio år och som når cirka 1,3 miljoner barnfamiljer. För att höjningen också ska komma de cirka 150 000 barn som bor i familjer med försörjningsstöd till del har regeringen beslutat om att höja barndelen i försörjningsstödets riksnorm. Våra satsningar förbättrar situationen för dem som behöver det som mest!

Vi socialdemokrater tror på framtiden och satsar på barnen. Vårt mål är att Sverige ska vara ett av de bästa länderna att växa upp i och att de ekonomiska klyftorna mellan barnfamiljer ska minska. Det kräver handlingskraft, politiskt mod och, inte minst, ekonomiska investeringar. Genom regeringens budget för 2018 får alla barnfamiljer tryggare ekonomi.

Vi politiker har ett ansvar att se till att så många barn som möjligt får växa upp i trygghet. Barn föds med och till olika förutsättningar, men alla borde få uppleva en bra uppväxt. Det är rätt, men också ekonomiskt smart. Vi ska ta tillvara på varje barns fulla potential. Så ser vi till att så många som möjligt klarar skolan, kan få ett jobb, försörja sig själva och bidra till samhället.

Den viktigaste åtgärden för ekonomisk trygghet är att ha ett jobb. Arbetslösheten sjunker – sedan regeringen tillträdde har över 200 000 fler ett jobb att gå till. Sysselsättningsgraden har inte varit så hög på 25 år. Andelen personer som är beroende av sjukförsäkring, sjukpension, arbetslöshetsförsäkring, etableringsersättning eller försörjningsstöd är den lägsta sedan början av 1990-talet.

Men vi behöver också utveckla trygghetssystemen. Vi utvecklar underhållsstödet så att äldre barn som kostar mer också får mer, och vi förstärker bostadsbidraget. Totalt under mandatperioden kommer regeringen att ha höjt underhållsstödet för äldre tonåringar med 800 kronor i månaden. Det är pengar som gör verklig skillnad.

Mot dessa satsningar står en passiv borgerlighet. Under den moderatledda regeringens åtta år vid makten ökade klyftorna rejält mellan dem som har mest och dem som har minst. Den utvecklingen vill vi vända. Hela samhället förlorar på om vissa barn växer upp under otillräckliga förhållanden. Våra insatser syftar till att alla barn ska växa upp i trygghet och med en skälig levnadsstandard. Vi vet att de borgerliga partiernas och Sverigedemokraternas skattesänkningar, privatiseringshets och nedskärningar i välfärden inte gynnar någon förutom de allra rikaste – särskilt inte barnen.

Jul och nyår innebär också ledighet för våra barn och unga. Många föräldrar har inte råd med fritidsaktiviteter. Därför satsar nu regeringen på avgiftsfri simskola för barn och på kostnadsfria aktiviteter under skollov vet vi att de här förslagen kommer medföra förbättringar som gör skillnad i vardagen för många barn och barnfamiljer. Genom att investera i våra barn investerar vi också i framtiden och i den svenska modellen. Det är vi stolta över.

Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Annika Strandhäll (S), socialminister
Emilia Töyrä (S), riksdagsledamot

 

 

 

 

facebook Twitter Email