Socialdemokraterna prioriterar den nära vården

Den här veckan fattar regionfullmäktige beslut om finansplanen och hur de nära 9 miljarder kronor som Region Norrbotten förfogar över ska fördelas. Socialdemokraterna prioriterar mer resurser till hälsocentralerna, införande av äldremottagningar och satsningar på den egna personalen Kort sagt, våra förslag prioriterar den nära vården.

Vi vill fortsätta och prioritera hälsocentralerna och förslaget som finns i finansplan är en satsning på drygt 45 miljoner för att stärka den nära vården. Till skillnad från Kenneth Backgård och Sjukvårdspartiet vill vi inte återgå till tidigare system där skattemedel delas ut i efterskott till dem som inom ramen för etableringsrätten startat hälsocentraler och där regionens hälsocentraler har haft högre kostnader då de tagit ansvar för att bemanna där det inte varit möjligt att anställa egna läkare. Det är inte att använda skattemedel på ett ansvarsfullt sätt.

Socialdemokraterna vill prova modellen med äldremottagningar med geriatrisk kompetens och vi kommer att återkomma med ett sådant förslag. Vi vet att länets pensionärsorganisationer efterfrågar en samlad organisation och kunskap kring äldres hälsa, det vill vi införa och vi tror att det skulle skapa trygghet och kontinuitet samt säkerställa en god vård genom hela livet.

Till skillnad från Sjukvårdspartiet säger vi fortsatt nej till att långsiktigt lösa bemanningen med stafetter. Det skapar inte hållbarhet, kontinuitet eller är ekonomiskt försvarbart. Den satsning vi gjort på 50 miljoner för att minska stafetterna och flytta resurser till vår egen personal kommer att gå om intet om vi inte från politiken nu håller oss ifrån uppdraget som chefer och ledningen har. Det vore ansvarslöst att inte ge verksamheten förutsättningar att jobba långsiktigt för att en gång för alla minska stafettberoendet.

Andra saker vi prioriterar är:

– Det ska vara lättare att nå vården, vi prioriterar att alla ska få en kontakt med hälsocentralen samma dag som behöver det.

– Satsningar på folkhälsoarbetet och det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa för barn och ungdomar.

– Kompetensutveckling, utbildning och utveckling av vårdnära service för att klara kompetensförsörjningen.

– Stärka länets regionala utvecklingsarbete för att skapa framtidens Norrbotten.

Norrbottningarna förtjänar ett seriöst styre som berättar vad de vill göra och som tar ansvar för framtida generationer genom en ansvarfull ekonomisk styrning. Den nytillträdda ledningen har ännu inte förmått att presentera ett gemensamt politiskt program eller göra annat än några tillägg till vår finansplan. På punkt efter punkt ser vi nu dessutom hur den nya ledningen backar från sina vallöften och säger att de ska tillsätta utredningar eller inte vill vara tydliga med vart de ska. Det är inte seriöst, norrbottningarna förtjänar bättre.

Anders Öberg, avgående regionråd och blivande oppositionsråd (S)

facebook Twitter Email