Regionledningen tar inte jämställdheten på allvar

Vid senaste regionfullmäktige framkom det tydligt att den nya regionledningen inte tar jämställdhetsarbetet på allvar och att de inte anser att jämställdheten är en prioriterad fråga, olyckligt tycker vi Socialdemokrater.

Region Norrbotten har under ett antal år årligen tagit fram en handlingsplan för sitt jämställdhetsarbete som sedan följs upp och rapporteras i en jämställdhetsrapport, något de nu från och med 2019 avser att sluta med. Jämställdheten ska istället integreras i den ordinarie verksamheten och rapporteringen, något vi befarar kommer att innebära en tillbakagång för jämställdhetsarbetet.

I handlingarna till beslutet konstaterar förvaltningen själva att ”Det pågår en del aktiviteter inom jämställdhetsområdet, men regionens verksamheter bedöms inte vara jämställdhetsintegrerade då det fortfarande saknas systematik i arbetet”. Att i det läget ta bort det rapporteringssystem som finns och fungerar kommer med all sannolikhet inte att stärka arbetet.

Under 2019 kommer Region Norrbotten att vara en av sex modellregioner i Sverige. Det handlar om jämställdhetsintegrering av styrning och ledning genom att systematiskt jämföra arbetssätt med varandra. Jämlik och jämställd hälsa är en jätteutmaning i Norrbotten och ur den aspekten är beslutet helt obegripligt.

Socialdemokraterna föreslog också att regiondirektören skulle få i uppdrag att stärka Region Norrbottens strategiska arbete med genus och jämställdhet genom att inrätta en jämställdhetsstrateg med ansvar för jämställdhetsfrågor internt och externt för att stärka jämställdhetsintegreringen och jämställdhetsarbetet, något som majoriteten avslog.

Jämställdhetsarbetet handlar inte bara om verksamheterna utan det handlar också om det ansvar regionen har för Norrbotten i stort och som regionalt utvecklingsansvariga. När Kraftsamling genomfördes under åren 2011–15 framkom det väldigt tydligt att jämställdhet och förmågan att locka unga kvinnor att både stanna kvar i och flytta till Norrbotten kommer att vara helt avgörande för Norrbottens framtida utveckling och förmåga att växa som län.

Det framgår tydligt att den nya ledningen inte tar jämställdhetsfrågorna på allvar och i och med det förslag som nu röstades genom regionstyrelsen prioriteras jämställdheten ned, det är väldigt olyckligt för hela Norrbotten.

Anders Öberg, regionråd i opposition (S)

facebook Twitter Email