Regionens kostnadsutveckling skenar

Under nästa vecka är det regionfullmäktige och den nya ledningen för region Norrbotten presenterar sin första strategiska plan. En plan som egentligen inte säger någonting nytt eller visar på någon riktning för hur de vill styra regionen kommande år, det är anmärkningsvärt.

I debatten ser vi däremot redan nu att ledningen vill lägga skulden på oss för att inte ha hanterat frågan om ekonomin tillräckligt kraftfullt under vårt styre. Med anledning av det vill jag påminna er om några saker.

Under föregående mandatperiod såg vi definitivt allvaret med den ekonomiska utvecklingen och vidtog en rad åtgärder för att få en ekonomi i balans. En av de första sakerna vi gjorde var att genomföra en skattehöjning på 1,16 för att ge verksamheterna förutsättningar att klara omställningen.

Vi stängde sju hälsocentraler, ett antal tandkliniker och flyttade verksamheter. Men, det är viktigt att säga, vi hade också förslag till ytterligare besparingar som vi inte fick majoritet för i fullmäktige.

Noteras bör också när ledningen slår på stora trumman och säger att vi varit ansvarslösa att Sjukvårdspartiets förslag till skattehöjning var 0,55 och Moderaterna och Centern 0,00. Det hade varit intressant att veta om de står fast vid det idag när de behöver ta ansvar för såväl helhet som ekonomi.

I den strategiska plan ledningen nu kommer att besluta om nästa vecka finns ett spar på 10 % på samtliga verksamheter men inga konkreta förslag. Detta skapar givetvis stor oro i verksamheterna och vi går en oviss framtid till mötes.

Kenneth Backgård har mycket att leva upp till när han nu ska leverera på sina vallöften samtidigt som kostnadsutvecklingen skenar okontrollerat. Det är dags för Kenneth och de övriga att visa korten och presentera sin plan, inte bara för MR-kameror utan för helheten.

Anders Öberg, regionråd i opposition (S)

facebook Twitter Email