Nya steg för att minska rökningen

Rökningen kostar samhället miljarder, leder till mängder av cancerfall och belastar kraftigt en redan ansträngd sjukvård. Den skadar inte heller bara dem som själva röker, utan drabbar också människor runt omkring. Så ska vi inte ha det. Regeringen har därför lagt flera förslag för att minska rökningen.

Rökningen är den enskilt största påverkbara orsaken till en rad allvarliga sjukdomar, som i många fall dödar människor. Det handlar om cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och flera andra sjukdomar. Trots det röker fortfarande var fjärde gymnasielev och tio procent av befolkningen som helhet.

Kostnaderna för rökning är enorma. Utöver det mänskliga lidandet som drabbar den enskilde såväl som människorna runt omkring handlar det om stora utgifter för samhället. Totalt beräknas rökningen kosta samhället 31,5 miljarder kronor varje år. Det är pengar som kunde ha gått till att stärka sjukvården.

Regeringen har därför nyligen presenterat flera nya förslag för att minska rökningen:

Fler rökfria platser. Det ska bli förbjudet att röka på lekplatser, idrottsplatser, uteserveringar och busshållplatser. Det handlar det om att säkerställa att barn och andra personer inte ska drabbas av den passiva rökningen och kunna vistas i vanliga miljöer utomhus. Du ska inte behöva flytta dig från busshållplatsen eller byta bord på restaurangen för att slippa röken.

Krafttag mot cigarettreklam. Med de nya förslagen blir det inte längre tillåtet att göra reklam för tobak i butik och skyltfönster. Vi vet att unga påverkas extra starkt av cigarettföretagens reklamkampanjer. Dem sätter vi nu stopp för.

Hårdare tag mot smuggelcigaretter. Det införs en tillståndsplikt för handel med tobak och regler om att tobaksförpackningar ska märkas och kunna spåras. Det innebär att det blir mycket svårare för kriminella att dra in pengar genom försäljning av smuggelcigaretter.

Alla ska ha rätt till en god hälsa. Alla ska ha rätt att välja bort tobaksrök för sin egen del och för sina barn. Nu tar vi nya steg för att minska rökningen och stärka sjukvårdens långsiktiga förutsättningar.

Annika Strandhäll (S), socialminister
Emilia Töyrä (S), riksdagsledamot

facebook Twitter Email