Nu satsar vi på Sveriges vägar

Människor ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. Därför satsar den socialdemokratiskt ledda regeringen totalt 1,2 miljarder på fler jobb och utbildningsplatser, mer vägunderhåll och bättre kollektivtrafik i hela Sverige.

Svenska vägar håller generellt sett en hög standard. Vi har relativt få antal allvarliga bilolyckor jämfört med andra länder i Europa. Vi som ofta åker på mindre vägar kan märka av gropar och sprickor i asfalten på många ställen. Så kan det inte vara om alla ska kunna ta sig till jobb och skola och få vardagen att gå ihop. Det behövs också en bättre kollektivtrafik, inte bara i städerna, utan också på landsbygden.

Därför föreslår regeringen en särskild satsning på 235 miljoner kronor för att förbättra vägar och kollektivtrafiken.

Genom att fler jobbar, och eftersom vi fört en ansvarsfull ekonomisk politik sedan den S-ledda regeringen tillträdde för tre år sedan, har vi vänt stora underskott i statens finanser till ett kraftigt överskott. Nu kan vi satsa på att bygga hela Sverige starkt.

Mot regeringens arbete med att utveckla den svenska modellen står de fyra borgerliga partierna. De föreslår samlade skattesänkningar på 70 miljarder och vill lagstifta om sänkta löner. Sverigedemokraterna vill sänka skatten med drygt 50 miljarder. De som tjänar över 100 000 kronor i månaden vill SD ge en skattesänkning på 46 000 kronor per år. Det bygger varken Sverige starkare eller tryggare. Vi vill istället att den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas!

Leif Pettersson, riksdagsledamot (S)

facebook Twitter Email