Nu höjer vi barnbidraget

Nu höjs barnbidraget med 200 kronor. Det innebär ett extra tillskott i vardagen och en tryggare ekonomi för 28 000 familjer i Norrbotten.

Sverige ska vara ett ledande välfärdsland där alla barn får växa upp i trygghet. Inget barn väljer sina föräldrar, men alla ska ha rätt till en bra uppväxt. Så är det inte idag. Om vi ska ta tillvara på varje barns fulla potential, behövs satsningar för att trygga alla barns uppväxt.

Under 1900-talet gjordes stora framsteg för barns och familjers livsvillkor. Det blev förbjudet att slå sina barn år 1979 och redan år 1948 infördes det allmänna barnbidraget. Varje förbättring för barn och barnfamiljer har varit en konsekvens av hårt arbete och en politisk vilja att sätta barnen i främsta rummet. Så vill vi att utvecklingen ska fortsätta.

Därför höjer vi nu barnbidraget med 200 kronor. För en tvåbarnsfamilj innebär det får 400 kronor mer i plånboken per månad. Med höjningen får 28 000 hushåll i Norrbotten en bättre ekonomi och färre barn behöver oroa sig för att pengarna ska ta slut innan månaden gör det. Det är helt enkelt pengar som kan möjliggöra en tryggare och roligare uppväxt för många barn.

För oss socialdemokrater har målet alltid varit att varje generation ska få det bättre än sina föräldrars. Det kräver handlingskraft, politiskt mod och ekonomiska investeringar. Det är investeringar som vi är beredd att göra. Därför höjer vi nu barnbidraget för första gången på 10 år. Samtidigt höjs underhållsstödet rejält.

Mot satsningar på barnen står moderaternas skattesänkningar. När Ulf Kristersson och moderaterna ansvarade för barnbidraget och underhållsstödet höjdes de inte en enda gång, trots att inflationen urholkade värdet. Vi vet att deras skattesänkningar, privatiseringshets och nedskärningar i välfärden inte gynnar någon annan än de allra rikaste – och framförallt inte barnen.

Svensk ekonomi är stark och det ska komma alla till del. Genom att investera i barnfamiljer och deras ekonomi stärker vi jämlikheten och skapar en tryggare vardag för många barn och barnfamiljer. Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning. Genom att investera i våra barn investerar vi också i framtiden och stärker den svenska modellen.

Annika Strandhäll (S), socialminister
Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande riksdagens socialförsäkringsutskott

 

facebook Twitter Email