Mycket att vara glada och stolta över

Mandatperioden börjar lida mot sitt slut och det är dags att summera de fyra senaste årens arbete i riksdagen. Det finns mycket att vara glad och stolt över.

Trots ett utmanande parlamentariskt läge har vi vänt stora underskott till överskott i statens finanser. Det ärvda underskottet på 60 miljarder har vänts till ett överskott på drygt 50 miljarder och statskulden är den lägsta sedan 1977. Ordning och reda i statens finanser skapar förutsättningar för investeringar i det gemensamma samhällsbygget.

För sanningen är den att det spelar roll vem som styr Sverige. Det är skillnad på de politiska blocken och det går en tydlig skiljelinje mellan de som tror på investeringar i det gemensamma och de som tror på skattesänkningar och privatiseringar som svar på våra samhällsutmaningar.

Vi har gjort kraftfulla investeringar i välfärden, höjt barnbidraget med 200 kronor per månad, infört fria mediciner för barn, höjt bostadstillägget, minskat skatteklyftan och sänkt skatten för alla över 65, höjt taken i a-kassan och sjukförsäkringen. Listan kan göras lång men som en röd tråd genom alla reformer löper jämlikhetstanken och ambitionen att skapa ett bättre samhälle för många och inte bara för några få.

För Norrbottens del har välfärdsmiljarderna bara för 2017 inneburit 200 miljoner till kommunerna och 140 miljoner till Regionen för satsningar på allt ifrån fler pedagoger på fritids till mer personal i vården. Pengar som gör skillnad på riktigt och som aldrig hade kommit Norrbotten till del om vi inte haft en rödgrön regering.

Som riksdagsledamot i regeringsställning blir mycket av arbetet internt. Att prata direkt med ministern eller statssekreteraren ger bättre effekt än att skriva en riksdagsmotion men skapar få rubriker. Att påverka i utskottsgruppen och förhandla fram ofta blocköverskridande lösningar är ett digert arbete men ger inte alltid eko hemma i länet. Ibland får vi kritik för att vi inte nog tydligt tagit ställning i en fråga eller rutit ifrån. Men vi har jobbat hårt för att genom samtal och samverkan internt påverka en rad beslut i för Norrbotten gynnsam riktning.

Några av de frågor där utfallet med all sannolikhet blivit ett annat om inte vi funnits på plats och bevakat Norrbottens intressen är den sänkta skatten för datahallar vilket möjliggjort flera etableringar i länet, satsning på lärcentrum, sänkt moms för naturguider, servicecenter i Jokkmokk och Överkalix, extrapengar till Norrlandsfonden, höjningen av Norrlandsstödet till jordbruket och inte minst de stora investeringarna i infrastruktur där Norrbotten är riktiga vinnare.

Så när vi nu summerar mandatperioden känner vi att det finns anledning att räta på ryggen och vara stolta över det arbete vi gjort. Sverige och Norrbotten är starkare när vi håller ihop.

Hannah Bergstedt, Linus Sköld, Leif Pettersson, Emilia Töyrä, Fredrik Lundh Sammeli och Ida Karkiainen, Socialdemokratiska riksdagsledamöter från Norrbotten

facebook Twitter Email