Konsekvenserna blir förödande

Sommaren övergår i höst och många hade säkert hoppas att allt skulle återgå till det vanliga. Men vi kommer behöver fortsätta att hålla ut, hålla avstånd och vara rädda om varandra.

Vi är säkert många som denna sommar gjort kortare eller längre resor och besökt närområdet. Kanske ett besök i vår fantastiska fjällvärld eller i skärgården under sommaren. Dessutom har skogen varit full av bär.

Men nu har skolorna börjat med en vardag som inte blir som vi kanske hoppats på.

Sedan mars har sjukvårdens resurser ställts om för att kunna ge den bästa vården till de som drabbats av Covid-19. Det har inneburit att många undersökningar och planerade operationer ställts in.

För många har det inneburit en osäker väntan som påverkat livet med värk och andra konsekvenser.

Nu gör sjukvården allt för att kunna börja använda våra vårdplatser, öka operationskapaciteten och ta emot patienter för att göra undersökningar inför eventuella åtgärder.

För en tid sedan kallade socialminister Lena Hallengren till pressträff och meddelande att oavsett var i landet man bor ska man kunna få vård i tid. En delegation har tillsatts för att fokusera på och hitta lösningar för kortade väntetider och ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården.

Det känns ytterst angeläget att hitta arbetssätt och samverkan mellan sjukhus och mellan regioner.

Målet måste vara att sjukvården ska kunna använda den kompetens och kunskap som finns för att på bästa sätt åtgärda onödigt lidande och operera för att skapa förutsättningar för ett bra liv.

Det finns en stor oro för att det nu skulle vara okej att köpa upp operationer från externa aktörer. Det kan tyckas vara en smidig lösning men konsekvensen blir förödande över tid.

Våra sjukhus får inte behålla resurser, förlorar kompetenta medarbetare och det skulle slå sönder den vård som ska se till helheten och utgå från norrbottningarnas behov.

I Norrbotten har vi inte utrymme för, eller behov av, fler vårdval eller marknadslösningar inom sjukvården. Norrbotten behöver använda de offentliga medlen från skatter och statsbidrag till regionens sjukvård och våra gemensamma sjukhus.

Jag vill se en sjukvård där vi ger sjukvårdspersonalen och vårdplanerare förutsättningar att bygga en stark och robust sjukvård som kan vara hållbar över tid här i Norrbotten.

Anders Öberg, Regionråd i opposition

facebook Twitter Email