Kompensera för kollektivtrafikens kostnader

Coronakrisen har lämnat få delar av Region Norrbotten opåverkade. Allt från besöksnäringen till handeln har i vår region sett stora utmaningar. Det gäller även kollektivtrafiken. Sedan i mars har vi sett minskat resande för Länstrafiken, trafiken har fortsatt rulla och målet har varit att upprätthålla trafiken.

De flesta verksamheter kör på grund av statliga riktlinjer där det är möjligt, full trafik som del av vår samhällsinsats. Samtidigt uppmanas resenärer att undvika kollektivtrafiken. Det har inneburit ett resandetapp som saknar motstycke i vår historia. På kort tid har länstrafiken förlorat fler än varannan resenär. Här i Norrbotten har regional kollektivtrafiken sett ett resandetapp på hela 60 procent.

Kollektivtrafiken befinner sig i en motsägelsefull spiral. Fler bussar och tåg uppmanas rulla, men färre ska resa kollektivt. Till följd av detta förlorar kollektivtrafiken i Sverige totalt en miljard i månaden i minskade biljettintäkter. Tappet här i Norrbotten uppgår till över 4 miljoner kronor i månaden.

Hela landet står nu vid ett vägskäl. Antingen väntar ett stålbad för kollektivtrafiken där trafikens möjligheter att bidra till samhällets robusthet hotas. På kort sikt väntar neddragningar av trafikutbudet och indragna linjer. Därefter väntar höjda biljettpriser och en överhängande risk att trafikföretag går under helt.

På lång sikt skulle det riskera möjligheterna till arbetspendling för tusentals boende i Norrbotten. Tusentals arbetstillfällen direkt eller indirekt kopplade till trafiken kommer att förbytas i permitteringar och uppsägningar. Detta vill vi undvika.

Vi vill att Sverige väljer en annan väg. En väg där vi fortsätter upprätthålla trafiken som del av vår samhällsinsats. Där vi ser till att bussar och tåg rullar under, genom och efter coronakrisen. Här räcker inte statsbidrag till kommuner och regioner. Enligt Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Regioner täcker inte dessa pengar de minskade skatteintäkter som följer coronakrisen. Till det kommer välkänt stora merkostnader inom sjukvården. Kvar till kollektivtrafiken blir i värsta fall inte en krona.

Staten måste nu ta sitt ansvar och leva upp till sin del av ansvaret. Det krävs skyndsamt en garanti för att staten ska kompensera kollektivtrafiken för dess samhällsinsats. Låt inte coronakrisen bli krisen där ovilja till ansvarstagande gjorde kollektivtrafiken i Norrbotten till ett av offren.

Anders Öberg (S), Ordförande för Länstrafiken och Regionala Kollektivtrafik Myndigheten i Norrbotten
Tommy Levinsson (S), Andre vice ordförande för Svensk Kollektivtrafik och ordförande för Kollektivtrafiknämnden i Västmanland, Västmanlands Lokaltrafik
Ulrika Frick (MP), Första vice ordförande för Svensk Kollektivtrafik och ordförande för Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland
Kristoffer Tamsons (M), Ordförande för Svensk Kollektivtrafik och ordförande för Storstockholms Lokaltrafik

facebook Twitter Email