Har Kenneth Backgård unnat sig ett prao-år?

Nu har det gått 12 månader sedan valet och frågan vi ställer oss är onekligen: Är det så att Kenneth Backgård unnat sig ett prao-år?

För sanningen är ju den, att under ett år har den nya politiska ledningen för Region Norrbotten knappt kommit med några konkreta förslag eller tagit några beslut. De har styrt på den socialdemokratiska budgeten med några få tillägg och inte visat någon viljeinriktning eller handlingskraft överhuvudtaget.

Den nya ledningen pratade vid senaste Regionfullmäktige om att det ska göras utredningar och konsekvensanalyser innan det fattas några politiska beslut och det är väl klokt att inte förhasta sig och besluta saker som senare visar sig vara misstag. Men i ärlighetens namn så borde väl Kenneth Backgård och Sjukvårdspartiet ha haft en plan redan när de tillträdde över vad de ville göra med länets hälso- och sjukvård så att det bara var att trycka på knappen.

Eller var det så att Kenneth Backgård var dåligt förberedd inför uppgiften att vara regionstyrelsens ordförande? För nog borde väl Backgård efter 24 år som heltidsarvoderat oppositionsråd med tillgång till alla handlingar, uppgifter och sammanträdesrum ändå ha haft en plan för övertagandet?

Under de senaste veckorna har regionstyrelsens ordförande duckat för frågor om såväl indragning av jourläkare i Jokkmokk som totalt anställningsstopp och rop på hjälp från läkare i östra Norrbotten. Kenneth Backgård uteblev också, som den ende regionstyrelseordföranden i landet, från ett möte med socialminister Lena Hallengren när hon besökte Sunderby sjukhus nyligen. Han hade alltså viktigare saker för sig än att samtala med den högst ansvariga för landets sjukvård om de utmaningar Norrbotten står inför. Det är anmärkningsvärt. Var är Kenneth Backgård egentligen? är en fråga som ställs allt oftare.

”Region Norrbotten behöver en ny ledning”, var det mantra Kenneth Backgård ständigt upprepade i valfilmer och annonser inför valet 2018. I själva verket är det nog närmare sanningen att Kennet Backgård efter ett år har tagit över styret men fortfarande inte ledningen.

För inte är det väl så att kejsaren är naken?

Anders Öberg, regionråd i opposition (S)
Fredrik Lundh Sammeli, ordförande Socialdemokraterna Norrbotten

facebook Twitter Email