En tryggare försäkring med människan i centrum

Vi hör berättelser från människor om hur de upplever att tryggheten har brustit och stödet varit för dåligt i sjukförsäkringen. Så ska det inte vara.

Om en svår sjukdom eller stressen av en ohållbar arbetssituation tar ut sin rätt och du inte kan jobba – då ska du i veta att du har ekonomisk trygghet och ett snabbt och bra stöd för att bli frisk och komma tillbaka till jobbet. När du är svag måste samhället vara starkt. Sverige är starkare när vi håller ihop.

Vi har gjort flera insatser för att förbättra sjukförsäkringen – höjt ersättningen, ökat möjligheterna till rehabilitering och förstärkt arbetsmiljöarbetet – men det räcker inte. Nu tar vi ytterligare steg.

Stödet till den som är sjuk måste bli bättre och myndigheter behöver samarbeta. Vi hör om rehabilitering som avbryts vid en tidsgräns, trots att den erbjuder de bästa möjligheterna att komma tillbaka. Vi hör också oron över för Försäkringskassan och bedömning av arbetsförmåga. Därför vill vi utreda tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete samt särskilda skäl vid bedömning av arbetsförmåga.

Regeringen lägger också ett nolltoleransuppdrag till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Ingen ska falla mellan stolarna. Arbetsgivare, hälso- och sjukvård och Försäkringskassa måste samarbete. Här har Försäkringskassan ett stort ansvar som måste växlas upp. De får ett uppdrag om att vara mer närvarande, både i kontakten med individer och andra aktörer. Vi ser också att dialogen mellan Försäkringskassan och läkare behöver förbättras, för att komma ifrån osäkerhet för de sjukskrivande läkarna, otrygghet för individen och svårigheter för Försäkringskassan att göra sitt jobb.

Nu fortsätter arbetet för en trygg och välfungerande sjukförsäkring. Det krävs av ett modernt välfärdsland. Sjukförsäkringen är en del av den svenska modellen. Så har vi byggt Sverige till ett framgångsland där trygghet och omsorg om varandra är självklar, och så ska vi fortsätta ha det.

Annika Strandhäll (S), socialminister
Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande socialförsäkringsutskottet

facebook Twitter Email