Bara början på en ny framtid för landsbygden

I dag, onsdagen den 29 november och i morgon, torsdagen den 30 november, besöker jag mitt vackra hemlän Norrbotten på min Sverigeresa. Jag får ofta frågan varför jag reser runt till byar och orter på landsbygden. Svaret är enkelt, om man inte möter verkligheten ofta är det svårt att veta vad som behöver göras politiskt.

Jag ska nu besöka Arjeplog, Arvidsjaur, Älvsbyn, Jokkmokk och Överkalix. Jag kommer att träffa många norrbottningar, bland annat representanter för kommunerna, näringslivet, fackförbunden och organisationer.

Sverige har under lång tid dragits isär och klyftorna har ökat. Jag är själv landsbygdsbo och bor på en holme i Torne älv. Jag vet hur det känns när staten och samhället drar sig tillbaka. Flera tidigare regeringar, röda som blåa, bär ansvaret för utvecklingen. Den här regeringen har lagt om kursen för landsbygden och inriktningen är tydlig – hela vårt land ska leva och utvecklas.

Flera partier säger sig vilja sluta klyftan mellan stad och land och det är positivt. Men förändring kommer inte genom ord utan genom handling med ordentliga, strukturella reformer med den svenska modellen som grund. Regeringen har vänt ett underskott på 60 miljarder 2014 till att vi nästa år har ett överskott på 80 miljarder, hälften av det använder vi till att betala av på statsskulden och hälften går till viktiga reformer.

Regeringen gör bland annat en ”Hela landet -satsning” under nästa år med 1,2 miljarder för åtgärder i hela landet. Det handlar om saker som tillgång till offentlig service, satsning på lanthandlar, gröna jobb för de som står utanför arbetsmarknaden, företagande och utbildning samt bättre vägar och kollektivtrafik. I den här ”Hela landet-satsningen” finns också vad vi kallar en pottshålspeng, som ska gå till att rusta upp vägarna på landsbygden. Där ingår också en historisk höjning av Norrlandsstödet till lantbrukare med 100 miljoner kronor.

Under våren 2018 planerar regeringen även att lägga en landsbygdsproposition med landsbygdskommitténs utredning som grund. Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 föreslagit att 750 miljoner ska avsättas under 2019 och lika mycket under 2020.

I budgetpropositionen för 2018 öronmärker vi hela 22 miljarder för de kommande tio åren till socialt utsatta områden, områden som även finns på landsbygden. Vi inrättar även ett statligt stöd om 70 miljoner per år, för kommuner på landsbygden med särskilda utmaningar. Syftet är att stärka det lokala näringslivet.

I somras fattade riksdagen beslut om den nationella livsmedelsstrategin och vi satsar en hel matmiljard för att driva igenom reformer i syfte att öka den svenska livsmedelssektorns konkurrenskraft. Regeringen arbetar även intensivt med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram för att skogen ska kunna bidra ännu mer i övergången till ett grönt och fossilfritt samhälle.

Det tar tid att vända utvecklingen men vi har kommit en bit på vägen – det här är än så länge bara början på en ny framtid för landsbygden.

Sven-Erik Bucht,

landsbygdsminister (S)

facebook Twitter Email