– För få utlandsfödda får jobb!

Maria Stenberg, Riksdagsledamot (S) har lämnat in en interpellation till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M), d v s begärt en debatt om den låga sysselsättningsgraden för utrikes födda kvinnor. – Ett av de stora problemen på svensk arbetsmarknad är att vi inte tar till vara viljan och förmågan att arbeta i vissa grupper. Värst utsatta är…

Läs mer

Vad händer med apoteksombuden efter sommaren?

Maria Stenberg, Riksdagsledamot (S) har lämnat in en interpellation till socialminister Göran Hägglund om vad som händer med apoteksombuden i glesbygd Den 1 juli upphör det avtal som idag garanterar apoteksombuden i glesbygd. Regeringen har inte, med mindre än sex månader kvar, svarat på vad som ska hända med försörjningen av mediciner och läkemedel i…

Läs mer

Norrbottens IT-satsningar i fokus

Onsdag 8 februari besöker  Monica Green, riksdagsledamot  från Västra Götaland tillsammans med riksdagsledamot Leif Pettersson, Boden,  IT Norrbotten för att diskutera såväl telefoni som länets satsningar på distansöverbryggande teknik inom skola och vård. I egenskap av socialdemokraternas IT- talesperson kommer hon under dagen  att besöka flera större IT-satsningar i Norrbotten ?  bl a en  storsatsning…

Läs mer

S-ledamöterna på aktiviteter och besök i hela länet

6 januari till 10 januari är flera av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna på olika aktiviteter i Norrbotten.Här följet en sammanställning över hela veckan. Ta gärna kontakt för mer information. Måndag 06-feb Sven-Erik Bucht, 070-5619252Företagsbesök i Haparanda och Kalix Leif Pettersson, 070-6069840Träffar åkare i Boden ang besiktningen av tunga fordeon Maria Stenberg, 070-2221806Facklig konferens med BITS som…

Läs mer

Olycksväg får svagt stöd i riksdagen

– Vägstandarden och trafiksäkerheten på E10 är undermålig för en europaväg, menar Karin Åström, riksdagsledamot (S). Hon har därför frågar Chatarina Elmsäter-Svärd som ansvarig minister tänker ta några initiativ för bättre vägstandard och trafiksäkerhet.– Det sker många olyckor och incidenter på vägen. Det beror på att den är myckettrafikerad, inte minst av tung/bred trafik. Dessutom…

Läs mer
facebook Twitter Email