Fredag 10 augusti

Program och hålltider

10.00             Mässan öppnar

10.50             Tankar för dagen:                                                                                                      Emilia Töyrä, riksdagsledamot

11.00            Panelsamtal om åkerinäring och arbetsmarknad                                                       Deltagare: Tomas Eneroth, infrastrukturminister och Tommy Wreeth,                        ordförande Transportarbetareförbundet                                                  

12.45            Kulturinslag: Ola Edeblom

14.00            Ordning och reda i svensk åkeribransch                                                                   Deltagare: Tommy Wreeth, ordförande Transportarbetareförbundet                           och Jimmy Ovesson, Transport                                   

17.00             Mässan stänger för dagen

facebook Twitter Email