Medlemsutbildning

Den grundläggande medlemsutbildningen ges i tre delar, där de första två arrangeras av partidistriktet.

Vill du lära dig mer om politik och socialdemokrati?

Medlemsutbildningen vänder sig till nya och nygamla medlemmar som vill diskutera aktuell politik, få nya kunskaper och knyta kontakter med andra partimedlemmar och ledande förtroendevalda.

Första delen i medlemsutbildningen – Del 1
Än har vi inte satt något datum för höstens medlemsutbildning.
Om du redan nu vet att du vill anmäla dig kan du skicka ett mail till vår distriktsexpedition – norrbotten@socialdemokraterna.se

Andra delen i medlemsutbildningen – Del 2
Än har vi inte satt något datum för höstens medlemsutbildning.
Om du redan nu vet att du vill anmäla dig kan du skicka ett mail till vår distriktsexpedition – norrbotten@socialdemokraterna.se

Tredje delen i medlemsutbildning – Del 3
Nu kan du som gått de båda första delarna av vår medlemsutbildning anmäla dig till del 3.
Mer information om utbildningstillfällen och anmälan gör du via

https://socialdemokraterna.abf.se/for-deltagare/medlemsutbildning/ansokan-del-3/


För mer information om utbildningarna – maila till norrbotten@socialdemokraterna.se

 

 

 

facebook Twitter Email