Riksdag

Fundera på hur du kan göra skillnad

Vi är i början på en av vår tids tuffaste utmaningar. Coronaviruset prövar oss alla. Här och nu såklart, men följdverkningarna tror jag kommer definiera stora delar av vårt 20-tal. När du läser detta befinner jag mig i Stockholm som en av 55 ledamöter som nu tjänstgör i riksdagen för att säkerställa lagstiftningsprocessen och att vi som nation får fram de resurser, beslut och lagförändringar som behövs i detta läge.

För mig är det tydligt att vi behöver ett starkt samhälle för att hantera utmaningarna vi står inför. Vi måste alla tillsammans hjälpas åt, det är allvar nu. Eller som statsministern sa i sitt tal till nationen. ”Det kommer några få, avgörande stunder i livet då du måste göra uppoffringar”. Det är inte läge att leka…

Läs mer

Luleå får försöksverksamhet för snabbförfarande i brottmål

Vid dagens regeringssammanträde beslutades att Luleå kommer att bli en av flera försöksverksamheter för ett snabbförfarande i brottmål från januari 2021. Försöksverksamheten som genomförts i Stockholm har fallit väl ut och nu utökas arbetssättet till att också omfatta andra delar av landet.

–Utbyggnaden av snabbförfarande i brottmål är en del av regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot gängkriminaliteten och för mig som ordförande i justitieutskottet är det givetvis extra glädjande när framgångsrika arbetssätt och tidiga åtgärder ger positiva resultat och kan spridas till fler delar av landet, säger Fredrik Lundh Sammeli. Försöksverksamheten har pågått i norra Stockholm sedan…

Läs mer

Kampen mot gängkriminaliteten börjar i skolan

Sverige behöver en politik som säkrar en bra välfärd, bryter segregationen och bekämpar brottsligheten. Då räcker det inte att göra som M, KD och SD, som ställer upp på förslag om skärpta straff men samtidigt rycker undan långsiktiga satsningar på utsatta områden. Om vi ska knäcka gängkriminaliteten måste vi både bekämpa brotten och brottens orsaker.

En granskning av tidningen Grundskolan visar att många unga i utsatta områden inte klarar grundskolan. Det är mycket allvarligt och förtjänar hela samhällets uppmärksamhet. När en ung person inte klarar skolan blir riskerna för framtiden större. 10 000 fler polisanställda till 2024 är avgörande för att knäcka gängkriminaliteten i Sverige. Det kommer stärka samhällets förmåga att…

Läs mer

Nu förbättras och utvecklas fjärr- och distansundervisningen

Idag föreslår regeringen ändringar i skollagen för att förbättra och utveckla fjärr- och distansundervisningen, en seger jublar riksdagsledamot Linus Sköld som är en av de som drivit på i frågan.

Fjärrundervisning är att ge undervisning av behöriga lärare i realtid till elever som befinner sig på en annan plats. De nya förändringarna kommer underlätta på landsbygden och möjliggöra undervisning i ämnen där elevantalet är för litet eller när en behörig lärare saknas. – Norrbotten som län är extra utsatt när det gäller bristen på lärare….

Läs mer

Krafttag för ökad studiero och trygghet i skolan

Studiero och trygghet i skolan är grunden för att alla barn ska lyckas och nå framgång. Socialdemokraterna tar nu det första steget för en nationell plan för ökad studiero och trygghet så att skolans personal lättare kan ingripa och agera för ordning och reda i klassrummet.

– Skolan ska ha höga förväntningar på alla elever men mer behöver göras för att alla elever ska vara trygga i skolan och lära sig mer, Därför tar den S-ledda regeringen nu ta fram en nationell plan för studiero och trygghet, säger Linus Sköld, riksdagsledamot med placering i utbildningsutskottet. Den nationella planen var en del…

Läs mer
facebook Twitter Email