Region

Det räcker inte att bilister kollar sin syn en gång

Det är höst och högtryck för Trafikverket. Oktober och november är den period då flest kör upp och får sitt B-körkort, 2016 var det närmare 25 000. Därmed har de också undersökt sin syn för sista gången i livet – i alla fall för att få behålla sitt körkort, något som starkt äventyrar Nollvisionen.

År efter år visar Synbesiktningen, en undersökning av svenska bilisters syn initierad av Synoptik och Bilprovningen, att en av åtta ser så dåligt att de inte uppfyller lagkraven för körkortstillstånd för B-körkort. Detta motsvarar cirka 775 000 bilister räknat på över 6,2 miljoner som har B-körkort i Sverige. De allra flesta länder inom EU har…

Läs mer

Rekordstor satsning på Sveriges pensionärer

I Sverige finns det över två miljoner pensionärer, i Norrbottens län ungefär 62 000. De har varit med och byggt upp vårt land och ska ha en bra pension. Det är en del av den svenska modellen.

Därför gör regeringen en rekordstor budgetsatsning på äldres ekonomiska trygghet; vi sänker skatten för 1,5 miljoner pensionärer och höjer bostadstillägget för de som har det tuffast. Vi har mycket att tacka dagens äldre för. Men en konsekvens av den förra regeringens skattesänkarexperiment är att pension beskattas hårdare än lön. Det är inte det tack dagens…

Läs mer

Nu satsar vi på Sveriges vägar

Människor ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. Därför satsar den socialdemokratiskt ledda regeringen totalt 1,2 miljarder på fler jobb och utbildningsplatser, mer vägunderhåll och bättre kollektivtrafik i hela Sverige.

Svenska vägar håller generellt sett en hög standard. Vi har relativt få antal allvarliga bilolyckor jämfört med andra länder i Europa. Vi som ofta åker på mindre vägar kan märka av gropar och sprickor i asfalten på många ställen. Så kan det inte vara om alla ska kunna ta sig till jobb och skola och…

Läs mer

Reformer för ett tryggare Sverige

Sverige befinner sig i ett helt nytt ekonomiskt läge. Under tre år med en socialdemokratiskt ledd regeringen har vi satt investeringar i det hållbara samhällsbygget före ofinansierade och orättvisa skattesänkningar. I dag syns resultaten.

Vi har vänt den borgerliga regeringens underskott i statsfinanserna på 60 miljarder kronor till överskott och kan nu göra kraftfulla investeringar i Sverige, samtidigt som vi betalar av på statsskulden. Mycket går bra i Sverige men mycket måste också förbättras. Många saknar fortfarande de kunskaper som krävs för att ta de 100 000 lediga jobb…

Läs mer

Vi höjer bostadstillägget för 290 000 pensionärer

De som varit med och byggt upp vårt land ska ha en bra pension. Det är en del av den svenska modellen. För att förbättra för dem som har det tuffast höjer vi nästa år bostadstillägget för 290 000 pensionärer med upp till 470 kronor per månad.

Pension finns till för att ge trygghet under ålderdomen. För många väntar också ett aktivt liv med god ekonomi efter arbetslivet, men det finns allt för många som lever under knappa förhållanden. Vissa funderar på resor till solen, andra på om pengarna räcker till färdtjänst. När svensk ekonomi går som tåget ska det synas i…

Läs mer
facebook Twitter Email