Region

Nu satsar vi på Sveriges vägar

Människor ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. Därför satsar den socialdemokratiskt ledda regeringen totalt 1,2 miljarder på fler jobb och utbildningsplatser, mer vägunderhåll och bättre kollektivtrafik i hela Sverige.

Svenska vägar håller generellt sett en hög standard. Vi har relativt få antal allvarliga bilolyckor jämfört med andra länder i Europa. Vi som ofta åker på mindre vägar kan märka av gropar och sprickor i asfalten på många ställen. Så kan det inte vara om alla ska kunna ta sig till jobb och skola och…

Läs mer

Reformer för ett tryggare Sverige

Sverige befinner sig i ett helt nytt ekonomiskt läge. Under tre år med en socialdemokratiskt ledd regeringen har vi satt investeringar i det hållbara samhällsbygget före ofinansierade och orättvisa skattesänkningar. I dag syns resultaten.

Vi har vänt den borgerliga regeringens underskott i statsfinanserna på 60 miljarder kronor till överskott och kan nu göra kraftfulla investeringar i Sverige, samtidigt som vi betalar av på statsskulden. Mycket går bra i Sverige men mycket måste också förbättras. Många saknar fortfarande de kunskaper som krävs för att ta de 100 000 lediga jobb…

Läs mer

Vi höjer bostadstillägget för 290 000 pensionärer

De som varit med och byggt upp vårt land ska ha en bra pension. Det är en del av den svenska modellen. För att förbättra för dem som har det tuffast höjer vi nästa år bostadstillägget för 290 000 pensionärer med upp till 470 kronor per månad.

Pension finns till för att ge trygghet under ålderdomen. För många väntar också ett aktivt liv med god ekonomi efter arbetslivet, men det finns allt för många som lever under knappa förhållanden. Vissa funderar på resor till solen, andra på om pengarna räcker till färdtjänst. När svensk ekonomi går som tåget ska det synas i…

Läs mer
facebook Twitter Email