Debatt

Vi investerar i vården – för trygghet och tillgänglighet

Alla har vi varit där eller kommer att hamna där – i det där ödesdigra och skräckfyllda ögonblicket när vi inser hur skört och sårbart livet är. Det kan vara barnet som faller och slår i huvudet eller en trafikolycka som vi eller någon vi älskar plötsligt är inblandad i.

Eller allvarliga och komplicerade cancersjukdomar. Men det kan lika gärna handla om enklare men nog så allvarliga vardagsolyckor som ett fall i hemmet på ålderns dagar eller för en äldre anhörig. Ögonblick då vi alla vill ha – och behöver – hjälp. Snabbt och mycket! Vår största utmaning och vårt viktigaste mål är att klara…

Läs mer

Nu höjer vi barnbidraget

Nu höjs barnbidraget med 200 kronor. Det innebär ett extra tillskott i vardagen och en tryggare ekonomi för 28 000 familjer i Norrbotten.

Sverige ska vara ett ledande välfärdsland där alla barn får växa upp i trygghet. Inget barn väljer sina föräldrar, men alla ska ha rätt till en bra uppväxt. Så är det inte idag. Om vi ska ta tillvara på varje barns fulla potential, behövs satsningar för att trygga alla barns uppväxt. Under 1900-talet gjordes stora…

Läs mer

Trygghet i hela landet

Sverige ska vara ett land där alla känner sig trygga och säkra. Idag är det inte så och det vill vi ändra på. Situationen ser olika ut beroende på var i landet man befinner sig. I storstäderna finns problem med grov gängkriminalitet medan människor i Norrbottens mer glest befolkade områden är oroliga för långa avstånd till närmaste polispatrull.

Människor ska kunna känna sig trygga i hela landet och därför investerar vi i fler poliser, fler tulltjänstemän och fler åklagare. För oss socialdemokrater går det före stora skattesänkningar för dem som tjänar mest. Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör den största satsningen på polisen under 2000-talet med sammantaget 7,1 miljarder under åren 2018–2020. Ambitionen är…

Läs mer

Nya steg för att minska rökningen

Rökningen kostar samhället miljarder, leder till mängder av cancerfall och belastar kraftigt en redan ansträngd sjukvård. Den skadar inte heller bara dem som själva röker, utan drabbar också människor runt omkring. Så ska vi inte ha det. Regeringen har därför lagt flera förslag för att minska rökningen.

Rökningen är den enskilt största påverkbara orsaken till en rad allvarliga sjukdomar, som i många fall dödar människor. Det handlar om cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och flera andra sjukdomar. Trots det röker fortfarande var fjärde gymnasielev och tio procent av befolkningen som helhet. Kostnaderna för rökning är enorma. Utöver det mänskliga lidandet som drabbar den…

Läs mer

Ytterligare satsningar på vårdpersonalens utveckling

Vården i Sverige är en grundläggande del av vår välfärd och av den svenska modellen. Personalen är förutsättningen för en bra sjukvård. Därför vill vi socialdemokrater fortsätta prioritera dem som tar hand om oss när vi blir sjuka, de som ger oss vård och livskvalitet när vi blir äldre framför skattesänkningar och privatiseringar. En pålitlig välfärd för alla är en hörnsten i den svenska modellen.

Nyligen enades landets regioner/landsting och regeringen om två överenskommelser som fokuserar på vårdens medarbetare. Tre miljarder för personalsatsningar ska fördelas i landet. Pengarna ska ge bättre förutsättningar för sjukvårdens medarbetare, möjlighet att anställa fler och utveckla vårdens verksamheter. Under 2018 får Norrbotten drygt 72 miljoner kronor extra för personalsatsningar. Svensk hälso- och sjukvård håller hög…

Läs mer
facebook Twitter Email