Debatt

Regionledningen tar inte jämställdheten på allvar

Vid senaste regionfullmäktige framkom det tydligt att den nya regionledningen inte tar jämställdhetsarbetet på allvar och att de inte anser att jämställdheten är en prioriterad fråga, olyckligt tycker vi Socialdemokrater.

Region Norrbotten har under ett antal år årligen tagit fram en handlingsplan för sitt jämställdhetsarbete som sedan följs upp och rapporteras i en jämställdhetsrapport, något de nu från och med 2019 avser att sluta med. Jämställdheten ska istället integreras i den ordinarie verksamheten och rapporteringen, något vi befarar kommer att innebära en tillbakagång för jämställdhetsarbetet….

Läs mer

Satsningar som håller ihop landet

Efter fyra månader av intensiva förhandlingar har Sverige till slut fått en socialdemokratiskt ledd regering. Vi har samlat oss, över blockgränserna, för att värna demokratin och utveckla landet. Det är historiskt.

Välfärd, jobb och klimat är tydliga prioriteringar i regeringens politik. Jobben ska bli fler, pensionärerna ska få bättre ekonomi och klimatutsläppen minskas. Välfärden ska bli bättre och integrationen effektivare. Tryggheten ska öka och brottsligheten bekämpas. Nu fortsätter vi arbetet för ett starkt samhälle och en hållbar utveckling. För Norrbottens del finns en rad viktiga punkter…

Läs mer

Socialdemokraterna prioriterar den nära vården

Den här veckan fattar regionfullmäktige beslut om finansplanen och hur de nära 9 miljarder kronor som Region Norrbotten förfogar över ska fördelas. Socialdemokraterna prioriterar mer resurser till hälsocentralerna, införande av äldremottagningar och satsningar på den egna personalen Kort sagt, våra förslag prioriterar den nära vården.

Vi vill fortsätta och prioritera hälsocentralerna och förslaget som finns i finansplan är en satsning på drygt 45 miljoner för att stärka den nära vården. Till skillnad från Kenneth Backgård och Sjukvårdspartiet vill vi inte återgå till tidigare system där skattemedel delas ut i efterskott till dem som inom ramen för etableringsrätten startat hälsocentraler och…

Läs mer

För alltid inskrivet i historien

Det har gått ett år sedan #metoo började. Det började med några modiga kvinnor som stod upp, stod på sig och stod starka. De vägrade vara tysta om de sexuella trakasserier och övergrepp de utsatts för, de vägrade acceptera den tystnadskultur som finns kring sexuella trakasserier.

Sedan följdes de av fler kvinnor, sen av ännu fler. Det blev som en våg av kvinnokraft som sa ifrån mot alla de män som utsatt kvinnor och mot alla som tysta sett på. I Sverige fick #metoo enorm genomslagskraft med uppror i alla samhällssektorer. Kulturarbetare, journalister, politiker från olika partier och elever var några…

Läs mer

Socialdemokraterna vill införa en extra veckas ledighet för föräldrar

Inför valet den 9 september har vi socialdemokrater presenterat det största trygghetsprogrammet i modern tid. Vi vill ge mer resurser till sjukvård och skola, höja pensionerna och föra en kompromisslös kamp mot brotten och brottens orsaker. Mot detta står Moderaternas och Sverigedemokraternas förslag på sänkta löner, försämrad anställningstrygghet och stora skattesänkningar för de allra rikaste.

Vi socialdemokrater har alltid prioriterat bygget av det starka samhället framför skattesänkningar för de som har mest. När tiderna förändras behöver välfärden hänga med. Därför har vi socialdemokrater genom åren infört längre semester, pappamånader, maxtaxa i förskolan och höjda barnbidrag. Nu tar vi nästa steg genom att ytterligare underlätta för föräldrar som jobbar. Vi kommer…

Läs mer
facebook Twitter Email