Debatt

Rösta för rättvisan och mot skattefiffel

Socialdemokraterna vill se ett rättvisare Europa. EU ska inte kunna utnyttjas av länder, bolag eller superrika individer som dränerar nationer på skatteintäkter och vältrar över notan för välfärden på vanligt folk. Därför vill Socialdemokraterna att EU gör offensivare nedslag mot skattefifflet.

Skatteflykten berör på ett djupt plan. När en liten elit skor sig på andras bekostnad göds känslan av maktlöshet mot ett riggat system. Minst 130 miljarder euro i uteblivna skatteintäkter har skatteflykten uppskattats kosta världens länder. Det är mer än hela Sveriges statsbudget. Vi socialdemokrater kommer aldrig att se genom fingrarna på den som åker…

Läs mer

Vill Kenneth Backgård montera ned kulturen i Norrbotten?

Inför valet 2018 kunde vi läsa att både Sjukvårdspartiet och de borgerliga partierna i regionfullmäktige ville spara på övrig verksamhet så som kultur, regional utveckling och infrastruktur i storleksordningen 90 miljoner årligen.

Nu har det gått fyra månader och det första skarpa förslaget har kommit upp på bordet. Det handlar om att ledningen säger upp alla fleråriga avtal där föreningarna får mindre än 300 000 kronor i bidrag från Region Norrbotten för att ”skapa en handlingsberedskap”. Beslutet berör 29 föreningar som i och med detta får se sitt…

Läs mer

Norra Sverige har haft stor nytta av medlemskapet i EU

EU skapades efter andra världskriget ur en vilja att aldrig hamna i krig igen. EU blev ett samarbete för demokrati, fred och frihet. Vi socialdemokrater är stolta över den aktiva roll som de europeiska S-partierna har spelat i detta arbete, och stolta över det EU har lyckats med.

Utan EU har vi inget bra sätt att fatta de nödvändiga gemensamma besluten i Europa. Under de senaste åren har dock utvecklingen i flera EU-länder gått åt fel håll. Högerextremismen är åter på frammarsch och hotar trygghet, fred och frihet. Vi kan redan se vad som händer när de högerextrema partierna får sin vilja igenom….

Läs mer

Norrbotten kan inte lämnas efter

Arbetsförmedlingen meddelade nyligen att 130 av deras 242 kontor kommer att behöva läggas ned med anledning av den M-KD-SD budget som röstades genom riksdagen i december och som gav arbetsförmedlingen kraftigt minskade anslag.

Att hantera en stor myndighet på ett så oerhört ansvarslöst sätt och från en dag till en annan förändra förutsättningarna för all deras verksamhet är ett svek mot alla dem som idag befinner sig långt från arbetsmarknaden i olika åtgärder och som kommer att få sin praktikplats eller sitt anställningsstöd indraget och naturligtvis mot myndighetens…

Läs mer

Regionledningen tar inte jämställdheten på allvar

Vid senaste regionfullmäktige framkom det tydligt att den nya regionledningen inte tar jämställdhetsarbetet på allvar och att de inte anser att jämställdheten är en prioriterad fråga, olyckligt tycker vi Socialdemokrater.

Region Norrbotten har under ett antal år årligen tagit fram en handlingsplan för sitt jämställdhetsarbete som sedan följs upp och rapporteras i en jämställdhetsrapport, något de nu från och med 2019 avser att sluta med. Jämställdheten ska istället integreras i den ordinarie verksamheten och rapporteringen, något vi befarar kommer att innebära en tillbakagång för jämställdhetsarbetet….

Läs mer
facebook Twitter Email