Debatt

Länets S-ledamöter kräver regeringssatsningar för rättvisa villkor

Norrbotten är ett fantastiskt län, innovativt, nytänkande och i framkant inom många olika områden. Men för att den positiva utvecklingen ska kunna fortgå och för att skapa rättvisa villkor mellan stad och land krävs mer.

Under året som gått har vi S-ledamöter från Norrbotten i vårt arbete mot departement och i våra möten med regeringsföreträdare drivit på för Norrbotten bästa och i olika sammanhang riktat uppmärksamheten mot frågor som handlar om orättvisorna för människor som bor glest. Det har till exempel handlat om postgång, om bredband, om mobiltäckning, om infrastruktur,…

Läs mer

Så skapar vi en trygg, tillgänglig och jämlik vård

Sjukvården i Norrbotten ska vara rättvist fördelad och tillgänglig för alla. Oavsett var i länet du bor ska du kunna känna dig trygg med att vården finns där när du behöver den. Vården ska ges efter behov, den som behöver den mest ska också få den först, det ska inte finns gräddfiler för de som kan betala för sig.

Vården ska vara jämlik, oavsett klass eller kön ska du ha samma möjlighet till en god hälsa, så är det inte idag. Det skiljer till exempel kraftigt i medellivslängd mellan länets kommuner, så kan vi inte ha det. Din socioekonomiska status ska inte påverka dina möjligheter att få se barnbarnen växa upp. Utvecklingen inom sjukvården…

Läs mer

Regionens kostnadsutveckling skenar

Under nästa vecka är det regionfullmäktige och den nya ledningen för region Norrbotten presenterar sin första strategiska plan. En plan som egentligen inte säger någonting nytt eller visar på någon riktning för hur de vill styra regionen kommande år, det är anmärkningsvärt.

I debatten ser vi däremot redan nu att ledningen vill lägga skulden på oss för att inte ha hanterat frågan om ekonomin tillräckligt kraftfullt under vårt styre. Med anledning av det vill jag påminna er om några saker. Under föregående mandatperiod såg vi definitivt allvaret med den ekonomiska utvecklingen och vidtog en rad åtgärder för…

Läs mer

Vi säger nej till ordningsomdömen i skolan

Det är en riktigt dålig idé att skolan ska införa skriftliga omdömen i ordning och uppförande. Det kommer att gå ut över lärarna som behöver mindre, inte mer, administrativa uppgifter.

Dessutom finns det ingen forskning att luta beslutet på. Därför har vi hela tiden motsatt oss detta i riksdagen, från den första behandlingen i riksdagens utbildningsutskott till beslutet i riksdagens kammare torsdagen den 2 maj, då vi röstade nej. Tyvärr förlorade vi den fighten då den borgerliga majoriteten tillsammans med Sverigedemokraterna röstade igenom detta. Att…

Läs mer

Rösta för ett Europa som sätter vanligt folk främst

Socialdemokraterna vill ha ett EU som löser problem i människors vardag. EU ska stå på vanligt folks sida. Söndagen den 26 maj är det val till EU-parlamentet. Vårt land är en del av EU och de beslut som fattas i parlamentet är viktiga för oss i Sverige och alla andra medlemsländer.

EU ska fokusera på att leverera lösningar på de utmaningar som människor upplever här och nu: Hotet från högerextremismen, klimathotet och rättvisa arbetsvillkor, tillgång till social trygghet och utbildning i jobbet. Arbetet ska vara säkert och arbetsmiljön god. Det EU som byggt fred, skapat välstånd och bekämpat extremism är hotat. Högerextremister runt om i Europa…

Läs mer
facebook Twitter Email