Socialdemokraterna i Norrbotten

Vi Socialdemokrater vill att Norrbotten ska vara möjligheternas län, där alla har möjlighet att växa och förverkliga sina drömmar. Varje barn ska kunna få en bra start i livet. Oavsett var man är född, ska Norrbotten erbjuda trygghet i livets alla skeden och nya möjligheter att utvecklas.

ADRESS
Socialdemokraterna i Norrbotten
Varvsgatan 49
972 33 Luleå

TELEFON
Växel 0920-698 40

E-POST
norrbotten@socialdemokraterna.se

PERSONAL
Madelene Rydehäll, 1:e ombudsman
madelene.rydehall@socialdemokraterna.se
Tel. 070-894 88 10

Camilla Friberg, valkretsombudsman
camilla.friberg@socialdemokraterna.se
Tel. 076-762 23 22

Lena Edenbrink, verksamhetsassistent
lena.edenbrink@socialdemokraterna.se
Tel. 070-698 01 42

Gruvnäringen i debattfokus

Riksdagen debatterade under tisdagen flera interpellationer som handlade om den expansionen i gruvnäringen i allmänhet och vad det kräver av staten för mindre kommuner som Pajala i synnerhet. – Regeringens företrädare tycks ha mycket liten förståelse för hur en liten kommun som Pajala ska klara samhällsomvandling och expansion. Det menade bl a Karin Åström och…

Läs mer

Tillväxten i länet kräver beslut och satsningar

Norrbotten glöder av tillväxt och av investeringar. Det kan handla om  mer än 200 miljarder som ska investeras de närmaste åren och fram till 2020. Norrbotten är därmed ett av de hetaste tillväxtområdena  i Sverige. Det handlar om en industrielltillväxt som saknar motstycke i det moderna Norrbotten. Med rätt satsningar och politiska prioriteringar kan den positiva utvecklingen långsiktigt…

Läs mer

(S)torsatsning på länets gruvorter

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Norrbotten kommer nu på bred front och ur många politisk perspektiv lyfta de strategiska utvecklingsfrågorna kring gruvnäringen i allmänhet och utvecklingen i Pajala i synnerhet. Initiativet till det breda politiska arbetet har sin bakgrund i den motion om en sammanhållen gruv- och mineralpolitik som behandlades i  riksdagen för några veckor sedan….

Läs mer

Hannah tar steget fram i riksdagen

Vid den Socialdemokratiska Riksdagsgruppens möte under tisdag kväll beslutades att Hannah Bergstedt kliver fram och får större ansvar genom att bli vice gruppledare för Socialdemokraterna i Riksdagens Skatteutskott. Hannah Bergstedt byter därmed från Civilutskottet till Skatteutskottet. Och uppdraget som vice gruppledare innebär nu också ett ökat ansvar och förstås ett stort  förtroende från den egna gruppen i riksdagen. Uppdraget…

Läs mer

Riksdagen klubbar S-förslag från Norrbotten

Riksdagen beslutade på onsdagen (14/3)att ge regeringen i uppdrag att ta fram ett program för en sammanhållen gruv- och mineralindustri. Det betyder att riksdagen säger ja till en motion från Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S) från Norrbotten. Riksdagen beställer därmed ett mer ambitiöst arbete än vad regeringen själv ville göra. Enligt riksdagsbeslutet ska programmet bland annat…

Läs mer
facebook Twitter Email